Benoît LUTGEN - Poslanec/Poslankyňa EP

Benoît LUTGEN

Krajina: be

Strana: Les Engagés

Moje funkcie v Európskom parlamente:

 • Člen - Medziskupina pre dobré životné podmienky a ochranu zvierat
 • Člen - Medziskupina pre vidiecke, horské a vzdialené oblasti (RUMRA) a inteligentné dediny
 • Člen - Medziskupina pre zdravotné postihnutie
 • Člen - Les Engagés
 • Člen - Spojené štáty americké
 • Člen - Zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií (INGE 2)
 • Člen - Doprava a cestovný ruch
 • Člen - Európsky parlament
 • Náhradník - Únia pre Stredozemie
 • Náhradník - Mašrek
 • Náhradník - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

My Positions in the group:

 • Vedúci delegácie - Predsedníctvo skupiny EPP
 • Člen - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Člen - Vedúci národných delegácií skupiny EPP

V procese

No result

iný relevantný obsah

No result

Fotogaléria

No result

Adresy

BRU:

SPINELLI 08E158 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45281

BRU:

SPINELLI 08E158 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 47281

STR:

WEISS T11004 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75281