Bezpieczniej na granicach zewnętrznych UE

Niniejsza zawartość dostępna także w
en pl

"Ostatnie zamachy terrorystyczne oraz zjawisko tzw. zagranicznych bojowników pokazują, że obywatele UE mogą również być sprawcami ataków. Prawo do swobodnego przemieszczania się może być wykorzystywane przez takie osoby w celu skutecznego ukrycia się, zwłaszcza po powrocie z terenów objętych konfliktem. Dlatego też nie mam wątpliwości, że skuteczne oraz systematyczne kontrole na granicach zewnętrznych UE są kluczowe dla utrzymania swobody przemieszczania się i bezpieczeństwa wewnętrznego UE" - powiedziała europosłanka Barbara Kudrycka, która  w imieniu Grupy EPL koordynowała prace nad rozporządzeniem ws.  wzmocnienia kontroli odpowiednich baz danych na zewnętrznych granicach UE. Dokument został dziś przyjęty przez Komisję Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego.

Przyjęte rozporządzenie wzmocni bezpieczeństwo na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie systematycznych kontroli wszystkich obywateli UE oraz obywateli państw trzecich wjeżdżających lub wyjeżdżających z UE. Grupa EPL w pełni popiera wprowadzenie takich dodatkowych środków bezpieczeństwa.

"Bezpieczeństwo obywateli UE powinno pozostać naszym najważniejszym priorytetem, a wprowadzenie dodatkowych kontroli to jeden ze środków koniecznych, by zmniejszyć ryzyko powstawania zagrożeń dla bezpieczeństwa w państwach członkowskich. Kontrole na granicach zewnętrznych pozwolą nam zidentyfikować osoby stanowiące potencjalne zagrożenie i w ten sposób zminimalizować ryzyko dla bezpieczeństwa wewnętrznego strefy Schengen. To z pewnością pozytywny krok w kierunku przywrócenia pełnego funkcjonowania systemu Schengen" - dodała Kudrycka.

Obecnie wszystkie kraje członkowskie przeprowadzają systematyczne kontrole obywateli państw trzecich mające potwierdzić, że nie stanowią oni zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego danego państwa. Proponowane przepisy stanowią dodatkową warstwę ochronną, konieczną do zwalczania zagrożeń stwarzanych przez powrót tzw. zagranicznych bojowników, którzy do tej pory bez przeszkód wracali na teren UE wykorzystując unijną swobodę przemieszczenia się. Po zatwierdzeniu, rozporządzenie to spowoduje, że wszyscy obywatele UE oraz obywatele państw trzecich pragnący przekroczyć granicę UE będą sprawdzani w ogólnounijnych bazach danych, takich jak System Informacyjny Schengen czy baza skradzionych oraz zagubionych dokumentów podróżnych Interpolu. Od decyzji państw członkowskich zależy, czy zintegrują swoje własne bazy danych z unijnymi.

Lotniska państw UE będą miały sześć miesięcy na dostosowanie swojej infrastruktury oraz dodatkowe 18 miesięcy w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności. Następnie, kontrole powinny być przeprowadzane systematycznie i jeśli którekolwiek rząd UE zdecyduje się na ich złagodzenie, będzie najpierw zobowiązany wykazać brak związanych z tym zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku publicznego, relacji międzynarodowych lub zdrowia publicznego. Ponadto w przypadku granic lądowych i morskich, umowa pozwala na zastąpienie zwykłych kontroli tzw. kontrolami ukierunkowanymi.

Nasze założenia

Sprawy prawne & wewnętrzne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY