Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności

Budowanie zrównoważonej Europy

Walka ze zmianami klimatu zajmuje priorytetowe miejsce w naszym programie. W praktyce promujemy wspólne wysiłki państw członkowskich UE na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym w zakresie użytkowania gruntów, zmiany sposobu użytkowania gruntów i leśnictwa. Koncentrujemy się również na rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i rewizji prawodawstwa dotyczącego odpadów.

Oprócz rozwiązywania problemów środowiskowych zajmujemy się również zdrowiem publicznym, promowaniem programów i konkretnych działań w dziedzinie zdrowia publicznego oraz produktami farmaceutycznymi i kosmetycznymi.

Grupa EPL zobowiązała się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla obywateli Europy. Działaliśmy na rzecz jasnego oznaczania produktów i nadal promujemy bezpieczeństwo produktów spożywczych, przepisy weterynaryjne chroniące zdrowie ludzkie przed zagrożeniami oraz kontrolę artykułów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

więcej na temat

No result