Toekomst van Europa: EU voorbereiden op de uitdagingen van morgen

22.06.2022 14:18

Toekomst van Europa: EU voorbereiden op de uitdagingen van morgen

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
Euromaidan protest
Vertaling
Select language:

Het Europees Parlement vergadert vandaag en morgen over Oekraïne en over de toekomst van Europa. Lees hier de analyse van de Belgische delegatie:

“We moeten Oekraïne steunen. Door het land de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen, erkennen we dat Oekraïne ook strijdt voor onze vrijheden en waarden. Oekraïne verdient haar toetreding tot de democratische familie van de Europese Unie door bloedvergieten. Het verwelkomen van nieuwe leden impliceert echter een grondige hervorming van onze instellingen en van onze werkwijze. We moeten daarbij ook terugblikken op de laatste uitbreidingen! Een toekomstige lidstaat mag geen besluiten kunnen blokkeren die door de Europese burgers worden gesteund, zoals het Hongarije van Victor Orban momenteel doet met de OESO-overeenkomst over het minimumbelastingniveau voor multinationals of met de sancties tegen Rusland: we moeten een einde maken aan de stemming met unanimiteit in de Raad in sectoren die zo strategisch zijn als belastingen of buitenlands beleid. Daarnaast moeten wij het vermogen van de Unie versterken om de democratie en de rechtsstaat in de lidstaten te beschermen en haar de middelen geven om corruptie de kop in te drukken”, begint delegatiehoofd Benoît Lutgen.  

Tom Vandenkendelaere vervolgt: "Dertien jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is het nodig  om de werking van de Europese Unie tegen het licht te houden. Niet alleen de recente pandemie maar ook het signaal dat de Europese top deze week zal geven over de toetreding van Oekraïne en Moldavië dwingt ons om na te denken over de toekomstige architectuur van Europa. Als we het integratievermogen van Europa willen vrijwaren bij verdere stappen in het uitbreidingsproces, dan moet de besluitvorming van de EU dringend worden versoepeld. Wetgevend initiatiefrecht moet toegekend worden aan het Europees Parlement. Er moet ook een einde komen aan de unanimiteitsregel in de Raad zodat we bijvoorbeeld eindelijk werk kunnen maken van een Europese minimumbelasting voor bedrijven om multinationals aan te pakken."

“In de huidige situatie is het een belangrijk signaal dat Oost-Europese landen als Oekraïne, maar ook Moldavië en de Balkanlanden, het vooruitzicht wordt geboden om in de EU te worden verwelkomd - mits zij aan de toelatingscriteria voldoen natuurlijk. Op lange termijn zal dit ons sterker maken in de wereld van morgen, die door andere blokken wordt gedomineerd. Democratieën van het Europese type moeten elkaar steunen en samenwerken in de wereld. De eerste voorwaarde voor een echte uitbreiding moet echter een grondige hervorming van de EU zijn. Als Europees Parlement zijn wij het erover eens dat de verdragen dringend moeten worden gewijzigd, zodat de EU doeltreffender kan werken en sterker in de wereld kan staan. Daarom moeten de lidstaten van de EU op de Top van deze week de weg vrijmaken voor een conventie”, weet Pascal Arimont.

“De EU staat voor grote uitdagingen: de uitbereiding van de Unie en de interne politieke werking van de Unie. In beide gevallen is het zaak het vertrouwen van de mensen niet te beschamen. De kandidaat-lidstaten, waaronder Oekraïne, zullen nog een heel traject moeten lopen. Het perspectief om te kunnen toetreden tot een ruimte van vrede en vrijheid, welvaart en solidariteit moet de motor zijn om dit proces tot een goed einde te brengen. De EU van haar kant moet zorgen dat de verwachtingen geformuleerd t.a.v. de toekomst van Europa en haar instellingen ernstig worden genomen”, zegt Cindy Franssen.

“Op de Conferentie over de toekomst van Europa hebben de burgers meer dan 300 voorstellen gedaan om onze Unie doeltreffender te maken. De Europese Raad moet zonder verder oponthoud naar hen luisteren door de gevraagde instrumenten in te voeren, met name op het gebied van gezondheid en onderwijs. Zij moet ook een conventie op touw zetten om de verdragen te hervormen. Onze politieke, economische, sociale en ecologische toekomst vereist dat wij ambitieus en moedig zijn in de keuzes die wij in de komende maanden maken”, besluit Benoît Lutgen.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 176 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud