Maak cyberpesten strafbaar in de hele EU

12.06.2023

Maak cyberpesten strafbaar in de hele EU

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Social Media Apps
Vertaling
Selecteer een andere taal :

Cybergeweld is dodelijk. Door de kracht van sociale mediaplatforms kent online pesten geen grenzen. Alleen een overkoepelend Europees antwoord volstaat om deze nieuwe vorm van geweld te bestrijden.

Je telefoon licht op en je maag klampt zich samen. Het kleine scherm waar je vroeger zo van hield, bezorgt je nu alleen maar stress. Valse intieme beelden van je doen de ronde. Harde woorden raken je. Bedreigingen worden geuit. Directe berichten verdwijnen, andere stapelen zich op! Shares en likes, trolling, fraping, catfishing en upskirting versterken dit enkel! Ja... elke marteling heeft zijn eigen label - de pestkoppen hebben je in het nauw gedreven. Ze zitten in je telefoon, in je zak, in je hoofd, in onze online wereld; je kunt niet aan ze ontsnappen.

We noemen deze brute vervolging cyberpesten. Wie pesten bagatelliseert, kent het fenomeen eigenlijk niet. Het is een zware vorm van geweld die bijna de helft van de jongeren in de Europese Unie treft. Uit een onderzoek van de Universiteit van Swansea blijkt dat jongeren die online gepest worden "twee keer zoveel kans hebben op automutilatie en zelfmoordgedrag". Met andere woorden, online geweld drijft jongeren - die hoopvol en gelukkig naar de toekomst zouden moeten kijken - tot automutilatie en in het ergste geval tot zelfmoord.

De Coco-wet in Ierland

Nicole Fox uit Dublin, "Coco" genoemd, was een van deze jongeren. Haar leven eindigde in zelfmoord. Ze was 21 jaar oud. Haar moeder, Jackie, stond op namens ons allemaal om campagne te voeren voor de bescherming van onze kinderen en jongeren. Het resultaat? In februari 2021 werd in Ierland de Harassment, Harmful Communications and Related Offences Act 2020 aangenomen.

De Coco-Wet (zoals hij bekend staat) is een aanvulling op de bestaande Ierse wetgeving die de verspreiding van seksueel expliciete inhoud met mensen onder de 18 jaar verbiedt. Deze wet creëert nieuwe overtredingen die rechtstreeks verband houden met wat jongeren meemaken. Het voorziet in hoge boetes en aanzienlijke gevangenisstraffen. Maar bovenal laat het zien dat wij, die de macht hebben om te helpen, begrijpen wat online pesten is en dat we er alles aan doen om onze jongeren te beschermen.

Ook wetten in Italië en Frankrijk

Sinds de wet van kracht werd, heeft de Ierse politie alleen al meer dan 70 vervolgingen ingesteld met betrekking tot het misbruik van intieme beelden; en ook andere EU-landen volgden. In 2017 keurde het Italiaanse parlement antipestwetgeving goed en vorig jaar stelde het Franse parlement pesten op scholen en universiteiten strafbaar, inclusief cyberpesten, waarbij overtreders een boete van maximaal 150.000 euro en maximaal 10 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.

Nationale maatregelen zijn onvoldoende

Maar geïsoleerde Europese maatregelen zijn niet genoeg. Als we online pesten niet in alle EU-lidstaten aanpakken, zal onze reactie ontoereikend zijn. De omvang van het verschijnsel en de macht van de sociale mediaplatforms waarop pesterijen plaatsvinden is gewoonweg te groot. Alleen een wijd Europees antwoord zal de nodige kracht hebben en aantonen dat de EU vastbesloten is om deze vorm van geweld te bestrijden.

Kunnen we het ons veroorloven om te wachten? Vraag het Jackie Fox, die haar dochter verloor. Vraag het elke ouder wiens kind deze kwelling heeft ondergaan! En de volgende keer dat je een jongere naar zijn telefoon ziet kijken en ineenkrimpt, vraag jezelf dan af of de Europese Unie genoeg heeft gedaan om haar jongeren te beschermen tegen cybergeweld. Op dit moment is het antwoord nee. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Laten we de vervolgers bestrijden! Het is nu tijd om te handelen.

We vragen om nieuwe wetgeving om cyberpesten strafbaar te stellen. Als deze wordt aangenomen, zal het de eerste Europese wetgeving op dit gebied zijn.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud