Boeren vragen ambitieus én haalbaar beleid

17.02.2023

Boeren vragen ambitieus én haalbaar beleid

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
Young farmer on farmland

We kunnen niet onderschatten in wat voor realiteit vele boeren vandaag werken en leven. We spreken vandaag in dit halfrond over de extreme prijzen voor kunstmest. En voor velen van ons is dit gewoon een dossier als een ander.

Maar aan de keukentafels van landbouwers gaat dit over veel meer. Voor sommigen gaat dit over de energiefactuur van het gezin of het bekostigen van de studies van de kinderen, voor anderen zelfs over het voortbestaan van hun bedrijf en hun passie.

De voorbije weken ben ik met boeren in gesprek gegaan tijdens spreekavonden en als ik nadien terug naar huis rijd, besef ik telkens opnieuw dat die mensen écht hun moed aan het verliezen zijn.

Door de huidige marktsituatie, maar zeker ook door de vele wetgeving die op hun afkomt. Jongeren stappen niet meer in de stiel, ouders raden het hun kinderen af.

Met alle gevolgen van dien. Voor onze Europese voedselproductie, zowel op korte als op lange termijn.

Laat ons daarom eens werk maken van een beleid dat – inderdaad ambitieus is op vlak van klimaat en biodiversiteit –, maar dat wel op wetenschap gebaseerd is en dat oog heeft voor de haalbaarheid ervan bij de boer op het veld en in de stal. En het gaat me zelfs niet enkel over de boeren, hun gezinnen of hun mentaal welzijn.

Het gaat ook over wat wij allemaal, vandaag, maar ook morgen en overmorgen zullen te eten krijgen op ons bord. En ja, RENURE is een voorbeeld van iets waarmee we zowel het klimaat als de biodiversiteit vooruithelpen én tegelijk de boer ondersteunen.

Voedselzekerheid staat immers door de Russische invasie in Oekraïne hoog op de beleidsagenda. Nu Rusland meststoffen als politiek wapen misbruikt, moeten de Europese Commissie en de lidstaten de overgang naar organische meststoffen ondersteunen zodat we onze afhankelijkheid van Rusland kunnen afbouwen.

Het Europees parlement roept op tot concrete actie. Ten eerste moet alle kunstmest, behalve die uit Rusland en Wit-Rusland, tijdelijk vrijgesteld worden van invoerrechten om de prijzen te stabiliseren.

Ten tweede vragen we met drang aan de Europese Commissie om een EU-meststoffenstrategie te ontwikkelen voor de lange termijn. Dit moet organische alternatieven voor chemische meststoffen, zoals RENURE, tijdelijk mogelijk maken.

Tot slot moet de crisisreserve van het GLB ingezet worden samen met andere middelen om boeren financieel te ondersteunen. Tijdens de herziening van het meerjarig EU budget dit jaar mag men trouwens de GLB-pot ook niet vergeten en moeten we hier ook het signaal geven dat boeren op de nodige Europese steun kunnen blijven rekenen.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 176 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud