Europees parlement vraagt statuut voor mantelzorg in hele EU

07.07.2022 11:38

Europees parlement vraagt statuut voor mantelzorg in hele EU

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
people

Het Europees Parlement heeft vandaag een rapport goedgekeurd over de lancering van een Europese zorgstrategie. Cindy Franssen, lid van de commissies sociale zaken en volksgezondheid in het Parlement: “De Covid-19 crisis heeft nog maar eens aangetoond hoe essentieel de zorgsector voor ons is. Zowel in crisissituaties als in het dagelijkse zorgaanbod zijn zorgverleners onmisbaar. De Covid-19 crisis drukte ons met de neus op de feiten: er is in Europa dringend nood aan meer investeringen en samenwerking. De sector verdient meer dan alleen maar applaus.” 

Cindy Franssen: “Het is duidelijk: we komen handen aan het bed te kort en overal doorheen de EU wordt er te weinig geïnvesteerd in het zorgpersoneel. Tijdens de crisismaanden stonden de zorgverleners met veel engagement én professionalisme paraat. Nu is het aan ons om hen te ondersteunen. In een eerste fase moet een visie met een ambitieuze lange termijn aanpak worden uitgewerkt. Goed dat de Europese Commissie aan een Europese strategie voor de zorg werkt. Met dit rapport steunt het Parlement deze aanpak. De Europese Unie moet het beleid van de lidstaten niet alleen beter ondersteunen maar ook coördineren. Daarbij moeten zowel de zorgverleners als de patiënten centraal staan.” 

“Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de vergrijzing zullen er in de toekomst alleen maar meer zorgverleners nodig zijn, terwijl we nu al met tekorten kampen. Daarom moeten we dit werk aantrekkelijker maken. Door meer te investeren in gezondheidsinfrastructuur en opleiding van zorgpersoneel zorgen we er tegelijk mee voor dat patiënten overal in de Unie toegang hebben tot de best mogelijke en betaalbare zorg. Je overlevingskansen of de beschikbaarheid van gespecialiseerde zorg mogen niet langer afhangen van je postcode.” 

Beter statuut voor mantelzorgers 

In het rapport werd ook een apart luik toegevoegd over mantelzorg. Op dit ogenblik wordt ongeveer 80% van alle zorg in de EU door dergelijke onbetaalde of informele zorgverleners verzekerd. Volgens het Parlement gaat het om 40 à 50 miljoen Europeanen die zo familie of vrienden ondersteunen. 

Franssen: “Het is duidelijk dat mantelzorgers onmisbaar zijn in ons zorgsysteem. Toch hebben mantelzorgers in veel landen nog geen formeel statuut, dat hen waardeert en toegang geeft tot bijvoorbeeld een vast aantal verlofdagen of een zorgpremie.”

“Gebrek aan duidelijke regels zorgt niet alleen voor een verlies aan inkomen, maar door het groot aantal vrouwen dat mantelzorg verleent, vergroot het bijvoorbeeld ook de loon- of pensioenkloof. In België kennen we gelukkig wel al een dergelijk en degelijk mantelzorgstatuut. Nu is het hoog tijd om dit ook in alle landen van de EU door te trekken, gebaseerd op Europese standaarden.”

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 176 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud