Mentale gezondheid op het werk topprioriteit voor Europees Parlement

10.03.2022 7:07

Mentale gezondheid op het werk topprioriteit voor Europees Parlement

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
plenary

Het Europees Parlement heeft gisterenavond het rapport voor een nieuw “Strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021–2027” goedgekeurd. Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Het rapport bouwt verder op het voorstel van de Europese Commissie, met de doelstelling om naar nul dodelijke arbeidsongevallen te evolueren. Het Parlement schuift verder ook mentale gezondheid op het werk naar voor als topprioriteit.”

Het in juni 2021 voorgestelde kader bundelt de belangrijkste uitdagingen inzake gezondheid en veiligheid op het werk voor meer dan 170 miljoen werknemers in Europa. Jaarlijks sterven 200.000 Europeanen aan beroepsziektes, waarvan de helft aan beroepskankers. Naast het enorme persoonlijke leed, leiden deze beroepsziektes en arbeidsongevallen tot een maatschappelijke kost van 460 miljard euro.

“De covid pandemie heeft nogmaals gewezen op het belang van een goede bescherming voor onze werknemers. Het kader bouwt verder op dat van 2014-2020, maar zet ook in op nieuwe trends op de arbeidsmarkt zoals het mentale welzijn, telewerk of platformwerk.”

“Door de covid-crisis begonnen meer dan 40% van alle werknemers te telewerken. Naast heel wat voordelen, heeft dit ook geleid tot een toename van psychosociale en ergonomische klachten. Zo is er sinds corona een stijging van 39% van Belgen met mentale problemen, zoals burn-out of depressie. Daarom pleit het Parlement voor een richtlijn voor mentale gezondheid op het werk.”

Aanpak beroepskankers

Franssen: “Elk jaar sterven 100.000 werknemers in de EU aan beroepskanker. De Europese Commissie heeft de voorbije jaren al heel wat stappen vooruit gezet door bindende waarden op te leggen voor kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Daarom pleit het Parlement in zijn rapport voor een snelle uitbreiding van deze herzieningen met de 25 meest gevaarlijke kankerverwekkende stoffen.”

Cindy Franssen, die als schaduw-rapporteur namens de Europese Volkspartij het dossier onderhandelde, is tevreden. “Het rapport ligt in lijn met recent goedgekeurde dossiers zoals een betere bescherming tegen asbest, kankerverwekkende stoffen en het kankerplan. Dit rapport toont nogmaals dat het Parlement hoog inzet op veiligheid op het werk en volksgezondheid in het algemeen. In 2022 zou niemand nog mogen sterven op de werkvloer, enkel en alleen omdat iemand zijn of haar werk doet. Daarom pleiten we in ons rapport, naast hogere risicopreventie en ambitieuzere veiligheidsstandaarden, voor een Europese coördinatie van veiligheidsregels en extra arbeidsinspecties om onze ambitieuze doelstellingen ook effectief waar te maken.”

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud