EU lanceert grootschalige bevraging van burgers

16.03.2021 10:28

EU lanceert grootschalige bevraging van burgers

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
EU Parliament

Het Europees parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad lanceren samen op 9 mei de conferentie over de toekomst van Europa, die tot 2022 duurt. Vandaag komt Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie, in het Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden spreken over de lancering.

Europees Parlementslid Cindy Franssen: “De Europese Unie brengt veel goeds voor Europeanen, maar toch moeten we tijdens crisissen als deze pandemie vast stellen dat het beter moet.  Daarom wil de EU op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau in dialoog gaan met burgers om te zien wat en hoe het beter kan. Met die versterkte burgerparticipatie hopen we een meer solidair, krachtdadig en efficiënt Europa tot stand te brengen.”

EU-instellingen richten zich op dialoog met burgers

Op 10 maart ondertekenden het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gezamenlijke verklaring die groen licht geeft aan de veelbesproken Conferentie over de Toekomst van Europa. In deze verklaring beloven de EU-instellingen ‘te luisteren naar de burger en gevolg te geven aan aanbevelingen die uit de Conferentie zullen ontspringen’.

Cindy Franssen: “Deze ceremonie was het startschot om burgers te betrekken bij de directe werking van de EU en hoe we die verder vorm te geven. De Conferentie biedt een nieuw publiek forum voor een open, inclusief, transparant en gestructureerd debat over kwesties die van belang zijn in het dagelijkse leven van burgers.”

“Mensen met allerlei achtergronden, vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en stakeholders op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau kunnen via een meertalig digitaal platform deelnemen aan diverse evenementen en de agenda van de Conferentie zo mee vormgeven.”

“Volgens een enquête van het EU-Parlement en de EU-Commissie willen de respondenten voor de toekomst van Europa vooral een vergelijkbare levensstandaard en meer solidariteit tussen de lidstaten. Verwacht wordt dat de conferentie zich zal toespitsen op het gezondheidsbeleid, de economie en de klimaatverandering. Het is de bedoeling dat het in het voorjaar van 2022 eindigt onder het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU,” besluit Franssen.

Mogelijke onderwerpen?

 • De gezamenlijke verklaring schuift alvast enkele onderwerpen naar voor:
 • bouwen aan een gezond continent,
 • de strijd tegen de klimaatverandering en milieuproblemen,
 • een economie die werkt voor de mensen, sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en solidariteit tussen de generaties,
 • de digitale transformatie van Europa,
 • Europese rechten en waarden, waaronder de rechtsstaat,
 • migratieproblematiek,
 • veiligheid,
 • de rol van de EU in de wereld,
 • de democratische fundamenten van de Unie en manieren om de democratische processen van de Unie sterker te maken,
 • betere regelgeving, toepassing van subsidiariteit en evenredigheid, uitvoering en handhaving van het acquis en transparantie.

Achtergrondliteratuur:

De gezamenlijke verklaring over de conferentie over de toekomst van Europa.
 

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 175 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud