MENINGEN DIE HIER ZIJN GEUIT ZIJN DE MENINGEN VAN DE NATIONALE DELEGATIE EN WEERSPIEGELEN NIET ALTIJD DE MENING VAN DE GROEP ALS GEHEEL

Europarlementsleden eisen verduidelijking over €1 miljard compensatiefonds voor boeren in kader van EU-Mercosur-akkoord

Tom Vandenkendelaere

Tom Vandenkendelaere (CD&V) heeft vandaag een brief gestuurd naar de Europese Commissie om duidelijheid te eisen over de toezegging van een steunfonds ter waarde van €1 miljard voor boeren getroffen door het EU-Mercosur akkoord. In de brief onderstreept hij het mogelijke belang van het akkoord voor handel met de Mercosur-landen, zolang er bijkomende waarborgen worden ingebouwd. Eén van de openstaande punten is de ongelijke concurrentiedie landbouwproducenten in Europa kunnen ondervinden als gevolg van het akkoord. 

Tom Vandenkendelaere: "Ik ben niet tegen een  vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en de Mercosur-landen, maar uitsluitend op voorwaarde dat die evenwichtig is. Dit is nu niet het geval. De overeenkomst schiet tekort in termen van duidelijke, bindende en afdwingbare ecologische, sociale en landbouwregels. De Commissie erkent dit en heeft daarom onder andere een compensatiefonds van € 1 miljard beloofd aan boeren die door de overeenkomst worden getroffen. Ik roep de Europese Commissie op om haar engagement na te komen en een concreet en stapsgewijs overzicht te geven over de lancering van dit fonds om boeren te ondersteunen."

Verder licht hij toe: “De onderhandelingen over bijkomende maatregelen zijn nog volop lopende. Daarbovenop werd indertijd een compensatiefonds van 1 miljard EUR aan de Europese landbouwsector toegezegd. In het licht van de stemming die daarover aan zit te komen, wil ik nu duidelijk vragen: waar en wanneer komt dat geld tevoorschijn en voor wie is het bestemd?”

Achtergrond:

De Europese Commissie heeft sinds juni 2019 bij verschillende gelegenheden de oprichting aangekondigd van een €1 miljard compensatiefonds voor landbouwers, maar heeft sindsdien geen verdere stappen ondernomen.

 

 

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Waar wij voor staan

Budget, landbouw & regionale financiering

ONS STANDPUNT OVER HOE DOEN WE DAT