ŠEIT PAUSTIE VIEDOKĻI IR NACIONĀLO DELEGĀCIJU VIEDOKĻI UN NE VIENMĒRATSPOGUĻO VISAS GRUPAS KOPĒJO VIEDOKLI

Latvijas prezidentūra: ETP grupa atzinīgi vērtē reformas nodarbinātības jomā

Lielākās Eiropas Parlamenta politiskās frakcijas (Eiropas Tautas partija, ETP) priekšsēdētāja Manfrēda Vēbera uzruna plenārsēdē Strasbūrā par Latvijas prezidentūras darba programmu ES Padomē. "Latvija ir cerība Eiropai. Tā ir pārdzīvojusi smagus ekonomiskos laikus, bet patlaban Latvija piedzīvo izaugsmi un ir samazinājies bezdarbs. Latvija ir piemērs Eiropas Savienībai, kā vienlaikus veikt nepieciešamās reformas ar budžeta konsolidāciju un investīcijām.

Latvijas prezidentūras prioritātes ir arī Eiropas Komisijas darba programmā, un tas, savukārt, ir ļoti labs signāls. Mēs ļoti stingri aizstāvam jautājumus, kas skar ES Pasažieru datu reģistru, investīciju pakotni, iekšējo tirgu un digitālo ekonomiku Eiropā.”

Manfrēds Vēbers aicināja ES dalībvalstu valdības veikt strauju progresu attiecībā uz datu aizsardzības regulējumu. Starptautiskajā darba kārtībā Manfrēds Vēbers uzsvēra nepieciešamību ES būtu vienotai balss pasaulē un jo īpaši attiecībā pret Krieviju. ”ES ir jābūt kopā!”

"Mūsu prioritāte ir jaunas darba vietas. Latvija var rēķināties ar ETP grupas pilnīgu atbalstu šim nolūkam. Ar Latvijas prezidentūru ES ir ļoti labās rokās, "uzsvēra Manfrēds Vēbers.

Par ko mēs iestājamies