Võimaldada genoomi redigeerimist, et muuta põllumajandus jätkusuutlikumaks.

24.01.2024 9:00

Võimaldada genoomi redigeerimist, et muuta põllumajandus jätkusuutlikumaks.

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Noor taim

EPP fraktsioon soovib muuta põllumajanduslikud taimed jätkusuutlikumaks ja kliimamuutustele vastupidavamaks. "Me peame võimaldama ka innovatsiooni Euroopa põllumajanduses," ütles Euroopa Parlamendi liige Jessica Polfjärd, kes on Euroopa Parlamendi juhtiv läbirääkija genoomi redigeerimist käsitlevate uute eeskirjade üle, enne seaduse hääletamist parlamendi keskkonnakomisjonis hiljem täna.

"Kui me tahame muuta põllumajandust jätkusuutlikumaks, vastupidavamaks kahjurite ja äärmuslike ilmastikutingimuste suhtes, kui me tahame toota Euroopas rohkem toitu ja suurendada toiduga kindlustatust, siis vajame uusi genoomitehnikaid. Need võimaldavad arendada paremaid põllukultuurisorte täpsemalt ja kiiremini kui ükski teine traditsiooniline meetod," rõhutab Polfjärd.

Polfjärd selgitab, et praegune õigusraamistik, mis ei võimalda Euroopa põllumajanduses kasutada selliseid murrangulisi uuendusi nagu CRISPR/Cas9, on lootusetult vananenud. "Selle hääletusega on minu kolleegidel kõigist fraktsioonidest võimalus võtta selge seisukoht teaduse, innovatsiooni ja jätkusuutliku Euroopa põllumajanduse toetuseks," lõpetab Polfjärd.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 179 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave