Putini lüüasaamine on Navalnõi võit

28.02.2024 11:16

Putini lüüasaamine on Navalnõi võit

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Aleksei Navalnõi

Euroopa Liit peaks kuulutama eelseisvad nn presidendivalimised Venemaal ebaseaduslikuks ja Vladimir Putini ebaseaduslikuks presidendiks.

Samuti peaks Euroopa koostama tervikliku pikaajalise strateegia, et aidata Venemaa demokraatlikel jõududel ja kodanikuühiskonnal valmistuda Venemaal pärast Putini režiimi kokkuvarisemist jätkusuutlikuks demokraatiaks, mis võimaldaks Venemaal normaalse Euroopa riigina õitseda.

Need on kaks peamist sõnumit, mida EPP fraktsioon soovib edastada enne tänast arutelu ja homset hääletust resolutsiooni üle, millega mõistetakse hukka Aleksei Navalnõi mõrv ja nõutakse ELi tegevust Venemaa poliitvangide ja rõhutud kodanikuühiskonna toetuseks.

"Aleksei Navalnõi võitles oma unistuse eest imelisest, normaalsest, euroopalikust ja demokraatlikust Venemaast. Väljavaate eest Venemaast, millesse paljud venelased ikka veel usuvad. Millal see reaalsuseks saab, ei sõltu ainult tavalistest venelastest, vaid ka Putini opositsioonist ja Venemaa kodanikuühiskonnast.See on ka meie unistus, sest selle unistuse täitumisest sõltub rahu Euroopas," rõhutab Euroopa Parlamendi liige Andrius Kubilius, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni juhtiv parlamendiliige Venemaa küsimuses.

Seetõttu kutsub EPP fraktsioon ELi institutsioone üles töötama viivitamatult välja kava ELi tulevaste poliitiliste suhete kohta demokraatliku Venemaaga. Selline strateegia peaks sisaldama struktuurilist toetust demokraatlikele jõududele ja kodanikuühiskonnale nii Venemaal kui ka eksiilis, samuti tuleks määratleda tingimused Lääne abi andmiseks Venemaa üleminekule.

Samal ajal rõhutab EPP fraktsioon, et Ukraina võit on Valgevene ja Venemaa autoritaarsete režiimide läbikukkumise eeltingimus. Ukraina euroatlantiline integratsioon ei ole mitte ainult Euroopa julgeoleku võti, vaid aitab kaasa ka Venemaa ja Valgevene demokraatlikule ümberkujundamisele. "Ukraina võit, mis sõltub Lääne toetusest, avab akna sellele ümberkujundamisele. Vladimir Putin kaotab. Ta purustatakse kõigepealt Ukrainas ja seejärel Venemaal. Tema kleptokraatliku režiimi lõpp saab olema Aleksei Navalnõi lõplik võit," ütleb Kubilius.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave