Peatage Vene agendid Euroopa Parlamendis

06.02.2024 13:18

Peatage Vene agendid Euroopa Parlamendis

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Hästi riietatud mees karjub vene valjuhääldi sisse

Euroopa Parlament peaks kehtestama rangemad eeskirjad, et vältida Venemaa sekkumist Euroopa Parlamenti. Parlamendi ruumides korraldatavaid üritusi, kutsutud väliskülalisi ning parlamendi tele- ja raadiostuudiote ja muude ressursside kasutamist tuleb põhjalikumalt kontrollida, nõuab Euroopa Rahvapartei fraktsioon enne tänast täiskogu arutelu Russiagate'i skandaali üle.

"On murettekitav, et välisagendid levitavad ELi institutsioonides takistamatult Venemaa propagandat. Sellega õõnestavad nad meie ühiskonna ühtsust, levitavad vihkamist ja usaldamatust Euroopa väärtuste vastu ning propageerivad populismi ja ekstremismi. Alates Venemaa agressioonist Ukraina vastu on Euroopa Liit üha enam puutunud kokku mitmesuguste hübriidrünnakutega. Võõraste agentide kohalolek Euroopa Parlamendis ja teistes institutsioonides kujutab endast märkimisväärset ohtu meie julgeolekule ja usaldusväärsusele," ütles Euroopa Parlamendi liige Sandra Kalniete, kes on üks arutelu algatajatest.

Lisaks hiljutisele paljastusele, et Euroopa Parlamendi liige Tatjana Ždanoka on pikka aega töötanud Venemaa luureteenistuse heaks, löövad Euroopa Parlamendi liikmed häirekella seoses Kataloonia separatistide ja Venemaa valitsuse vaheliste suhetega. Endine separatistide juht ja praegune Euroopa Parlamendi liige Carles Puigdemont kohtus 2017. aasta oktoobris Kataloonia ebaseadusliku referendumi eelõhtul endiste Venemaa diplomaatidega.

Neljapäeval hääletusele pandavas parlamendi kavandatavas resolutsioonis loetletakse, kuidas Kreml on sponsoreerinud ja toetanud paremäärmuslikke parteisid Euroopas. Muu hulgas andis ta Marine Le Peni erakonnale 2013. aastal 9,4 miljonit eurot laenu. ID- ja vasakpoolsete fraktsioonide saadikud ning fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed on teadaolevalt väljendanud parlamendis Kremli-meelset propagandat. See hõlmab Euroopa Parlamendi liikme Miroslav Radačovský äärmuslikke üleskutseid Euroopa hävitamiseks, kes sai Venemaa allikatest makseid, et jälgida 2021. aasta parlamendivalimisi Venemaal. Hääletusele pandava resolutsiooni kohaselt on Euroopa Parlamendi sidekanaleid, näiteks "VoxBoxi" videosalvestuse võimalust, kasutatud Kremli-meelse ja ELi-vastase desinformatsiooni sisu loomiseks.

"Venemaal on pidev ebaseadusliku mõjutamise strateegia ja rünnak ELi demokraatlike institutsioonide ja stabiilsuse vastu. Me peame olema teadlikud selle strateegia tõsidusest ja astuma sellele vastu koos kõigi selle tagajärgedega," rõhutab Euroopa Parlamendi liige Javier Zarzalejos, kes pidas EPP fraktsiooni nimel läbirääkimisi resolutsiooni üle.

"Meil on vaja praktilisi muudatusi Euroopa Parlamendi liikmete käitumisjuhendis, et vältida sarnaseid juhtumeid tulevikus. Kogu Euroopa Parlamendi personali, sealhulgas Euroopa Parlamendi liikmete kabinettide suhtes tuleks kehtestada sõelumismenetlus. Parlamendi ressursse ei tohi kasutada ELi väärtuste vastu ega autoritaarsete režiimide vaenuliku teabe levitamiseks," rõhutab Kalniete.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave