Kriminaliseerida naistevastane vägivald kogu Euroopas

15.04.2024

Kriminaliseerida naistevastane vägivald kogu Euroopas

Oluline märkus
Siin esitatud rahvusdelegatsiooni seisukohad ei pruugi alati kattuda fraktsiooni kui terviku seisukohtadega
Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
naine ütleb "stop"

Võtmed ühes käes, telefon teises käes, sõpradega jagatud elukoha asukoht ja sõnum "kirjuta mulle, kui jõuad koju"; need ettevaatusabinõud kõlavad enamikule naistele kurvalt tuttavalt. Need on põhimeetmed, mida paljud naised ja tüdrukud tunnevad end sunnitud võtma, kui nad öösel ja mõnikord isegi päeval üksi jalutama lähevad. Kodu peaks olema turvaline ruum, kuid kahjuks ei ole see paljude naiste jaoks, kes saavad ohvriks just nende inimeste poolt, kes peaksid nende eest hoolitsema.

Naisevastase vägivalla arvud on vapustavad: iga teine naine on kogenud seksuaalset ahistamist, samas kui kuus naist kümnest hoiab end eemal eraldatud kohtadest ja iga neljas naine väldib üksi olemist tuttavaga. Need ettevaatusabinõud ei ole põhjuseta. Keskmiselt tapab partner või pereliige iga päev kaks naist. Füüsilise või seksuaalse väärkohtlemise juhtumitest kodus teatatakse siiski väga vähe: ainult kolmandik juhtumitest teatatakse politseile. Need häirivad sündmused ei toimu mitte mõnes kauges riigis, vaid iga päev Euroopa Liidus.

Meie fraktsioonis PPE usume, et on aeg otsustavalt tegutseda. Me tahame kaotada naistevastase vägivalla. Me juhtisime läbirääkimisi naistevastase vägivalla kriminaliseerimiseks kõikjal Euroopas. On aeg pidada naistevastast vägivalda ELi aluslepingutes kuriteoks, selle lisamine tähendab, et ELi liikmesriigid on kohustatud kaitsma naistevastase vägivalla, sealhulgas kübervägivalla ohvreid ja karistama vägivallatsejaid ning kohaldama nende kuritegude ennetamiseks samu norme, mida kohaldatakse teiste raskete ELi kuritegude suhtes.

Paljud ohud tulenevad digitaalsest ruumist, näiteks kiusamine, intiimsete piltide avaldamine ilma nõusolekuta ja seksuaalne ahistamine. Oleme võtnud endale kohustuse võidelda nende vastu ELi küberkiusamise vastase tegevuskava abil, mis hõlmab ka laste väärkohtlemist. Oleme kindlalt veendunud, et kõik veebikiusamise eri vormid tuleks kogu Euroopas kriminaliseerida ja et interneti kasutamisest põhjustatud kahju eksponentsiaalset suurenemist tuleks võtta arvesse kui raskendavat tegurit.

Avalikkuse teadlikkus ei ole ehk kunagi varem olnud suurem, sest Euroopas sagenevad naistevastase vägivalla juhtumid ning uudised kajastavad jätkuvalt peaaegu iga päev noorte tüdrukute ja naiste julmi rünnakuid või mõrvu. Me peame selle teema kindlalt poliitilisse päevakorda võtma kõigil tasanditel, et ennetada vägivalda ja tegutseda kiiresti ohvrite toetamiseks, nende vajaduste rahuldamiseks ja turvalisuse tagamiseks.

Naiste mõjuvõimu suurendamine on ülioluline, kuid sama oluline on käivitada meie ühiskonnas arutelu ja mõtisklus naistevastase vägivalla epideemia vastu võitlemise üle. EPP fraktsiooni jaoks on selge: ükski naine ei peaks kartma jalutuskäiku. Ükski naine ei peaks kartma partneri kättemaksu või mis tahes vormis väärkohtlemist oma era- või tööelus. Me seisame selles võitluses koos naiste ja tüdrukutega.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 177 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave