2023 Euroopa Rahvapartei kultuuridevahelise ja usulise dialoogi töörühma tegevusaruanne

02.05.2024

2023 Euroopa Rahvapartei kultuuridevahelise ja usulise dialoogi töörühma tegevusaruanne

Barefoot woman hiking

Aastaaruanne 2023 kajastab töörühma erinevaid algatusi, mis hõlmavad kultuuridevahelist
vahetusi, usulist dialoogi ja jõupingutusi vastastikuse mõistmise edendamiseks. See peegeldab koostööd
eetos, mis määrab meie suhtlemist erinevate kogukondade, usurühmade ja kultuuriliste üksustega.
Euroopa Liidus.

Muu seotud teave