NÁZORY V TÉTO ČÁSTI JSOU NÁZORY NÁRODNÍ DELEGACE A NEMUSÍ BÝT VŽDY V SOULADU SE STANOVISKEM CELÉHO POSLANECKÉHO KLUBU
Power plant

Evropský parlament příští týden přijme ve Štrasburku svoji pozici k Zelené dohodě pro Evropu. Půjde o zásadní politický krok, kterým se Evropský parlament připojí k úsilí EU o klimatickou neutralitu do roku 2050 a nastíní svůj přístup k dílčím legislativním návrhům Komise v této věci. Z iniciativy Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), Stanislava Polčáka (STAN) a europoslanců z dalších zemí bude největší poslanecký klub ELS prosazovat, aby Evropský parlament podpořil význam jaderné energie v nízkouhlíkové energetice budoucnosti.

Michaela Šojdrová k tomu uvádí: „Podařilo se nám v ELS vytvořit silnou koalici, která podporuje jadernou energetiku jako součást řešení přechodu od fosilních paliv. Již dnes více než čtvrtina energie v EU pochází z jádra. Díky široké podpoře mezi kolegy poslanci bude pozice poslaneckého klubu ELS jasná: členské státy musí mít volnou ruku v rozhodování o využívání jaderné energie jako jedné z nízkouhlíkových technologií.“

Stanislav Polčák, člen výboru pro životní prostředí, dodává: „Návrhy v Zelené dohodě pro Evropu jsou velmi ambiciózní. Realisticky nelze očekávat, že se je členským státům podaří splnit v krátkém časovém rámci deseti let pouze za pomoci obnovitelných zdrojů energie. Podpora Evropského parlamentu jaderné energetice v budoucím čistém energetickém mixu zracionalizuje diskusi o ukončení využívání fosilních paliv.“

Pozice poslaneckého klubu ELS také obsahuje požadavek na nejvyšší bezpečnostní standardy pro provozování a odstavování jaderných reaktorů. Poslanci ELS očekávají, že jaderná energie jako nízkouhlíkový zdroj bude zmíněna i ve finálním textu usnesení, neboť se jedná o prioritu mnoha zemí napříč poslaneckými kluby.

PRO EDITORY

Poslanecký klub ELS je s 182 poslanci z 26 členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace