Polčák: Energetická transformace jako příležitost, ne jen povinnost

18.10.2023

Polčák: Energetická transformace jako příležitost, ne jen povinnost

Důležité upozornění
Názory v této části jsou názory národní delegace a nemusí být vždy v souladu se stanoviskem celého poslaneckého klubu.
Solar panels and wind generators under blue sky on sunset

Vysoké ceny energií, jejich dostupnost a vliv na životní prostředí se stále více dostávají do popředí našeho zájmu. Dovolím si tvrdit, že snahu o omezování skleníkových plynů a výstavbu obnovitelných zdrojů energie už po zkušenostech posledních let přestáváme brát jako vnucené „nařízení z Bruselu“, ale prostou nutnost. Navrhuji udělat ještě jeden krok a energetickou transformaci nevnímat jako nechtěnou povinnost, ale jako příležitost udělat naše obce a města lepším místem pro život.

Žijeme v době, která přináší zásadní výzvy, ale také příležitosti. Klimatická změna a její vliv má přímé dopady na naše životy, Českou republiku nevyjímaje. Už dávno se nebavíme „jen“ o tajících ledovcích kdesi za polárním kruhem, ale extrémní projevy klimatu pozorujeme doslova z oken vlastních domovů. Tornádo na Moravě, rozsáhlé sucho a mizející lesy, požáry… To všechno a mnoho dalšího jsou jevy více či méně související se změnou klimatu.

Řadu občanů, ale i obcí a měst zároveň tíží vysoké ceny energií i otázky, zda budeme mít energie dostatek. S kolegyněmi a kolegy z Evropské lidové strany jsme přesvědčeni, že cesta vpřed spočívá v diverzifikaci zdrojů energie (podpoře obnovitelných zdrojů) a v integraci unijního trhu s energií, aby byl zajištěn volný přeshraniční tok energie. Naším úkolem je zlepšit energetickou účinnost, snížit emise skleníkových plynů a podpořit investice do čistých technologií, které nahradí masivní využívání fosilních paliv, které do velké způsobuje emise skleníkových plynů a globální oteplování způsobuje. Naším cílem je zajistit trvalé a udržitelné zásobování našich podniků a domácností za přiměřené ceny.

S kolegy z EPP se v Evropském parlamentu zasazujeme o to, aby regiony měly pro tyto projekty odpovídající evropskou podporu a skutečně jsou na ně v následujících letech vyčleněny masivní částky. 

Naším cílem je pomáhat obcím zavádět nejen „zelená a chytrá“ řešení, ale hlavně řešení, která zvyšují kvalitu života občanů, vedou k energetické soběstačnosti a ekonomicky se vyplatí. Řada obcí se už touto cestou vydala a další se k tomu právě odhodlávají. Inspiraci lze najít i díky iniciativám jako je například OBEC 2030 nebo Soběstačná obec, které sdílejí mimo jiné realizované příklady řešení z praxe.

Stanislav Polčák, europoslanec

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 177 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace

Press conference on the presentation of the draft report on findings and recommendations of the Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance
opinion
Přečtěte si více
Solar panels and wind generators under blue sky on sunset
opinion
Přečtěte si více
Nuclear Power Plant
news
Přečtěte si více
Zprávy picture
news
Přečtěte si více