Pokud Babiš neukončí střet zájmů, odnese to Česko

19.05.2021 9:48

Pokud Babiš neukončí střet zájmů, odnese to Česko

Důležité upozornění
Názory v této části jsou názory národní delegace a nemusí být vždy v souladu se stanoviskem celého poslaneckého klubu.
Video picture

Čeští poslanci v poslaneckém klubu Evropské lidové strany před dnešní diskusí o dalších krocích Komise ve střetu zájmů Andreje Babiše varují před možnými vážnými dopady pokračujícího porušování pravidel českými orgány na občany a ekonomiku.

Luděk Niedermayer (TOP 09), řekl: „Osobní zájmy Andreje Babiše se rozchází s tím, co je zájmem naší země. A někteří čeští ministři, úředníci či platební agentury mu svou činností, v rozporu se zájmy naši země a v rozporu s právem, v jeho snaze zachovat pro své firmy dotace asistují. Zastání se čeští daňoví poplatníci dotující chod Agrofertu dostali paradoxně až u Evropské komise, jejíž audit konstatoval, že legislativy upravující střet zájmů poskytování Unijních dotací vylučují. Financovat tyto dotace z českých peněz je ovšem dle mého soudu též vyloučeno díky platné úpravě veřejné pomoci.“

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) aktuální dění komentuje: „I když jsou výhružky komukoliv čímkoliv vždy za hranou, jsou bohužel součástí života politiků. Vyhrožovat smrtí dětem, tak jak se to stalo mé rodině, je však nepřijatelné. O to víc si proto cením podpory rodiny v mé rozdělané práci nasměrovat unijní dotace českým firmám, které je potřebují, a ne oligarchovi, který je zneužívá.“

Stanislav Polčák (STAN) říká: „Není pochyb o tom, že se premiér Babiš nachází ve střetu zájmů a vystupuje ve prospěch svých firem. Chtěl bych na něj apelovat, aby se zamyslel nad tím, jaká újma může vzniknout České republice, jaká újma může vzniknout obcím a krajům, neziskovkám, vysokým školám a vědě, prostě všem těm, pro které je čerpání evropských peněz klíčové. A právě toto čerpání premiér Babiš svým chováním ohrožuje. Pane premiére, hrozí velká ostuda, vyřešte svůj střet zájmů co nejdřív!”

Jiří Pospíšil (TOP 09) uvádí: „Je smutné, že Andrej Babiš postavil své vlastní zájmy nad zájmy českého státu a jeho občanů a odmítá vyhovět doporučením obsaženým v auditní zprávě Komise. Její závěry jsou přitom jednoznačné. A pokud premiér Babiš tvrdí, že úředníci Komise nemají pravomoc vykládat českou legislativu, stačí se podívat do nálezu Ústavního soudu k zákonu o střetu zájmů, který tuto pravomoc Komise potvrzuje. Pane Babiši, ukončete již tuto trapnou šarádu, která kromě reputace Česka v EU ohrožuje i naše čerpání z unijních fondů.“

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) uzavírá: „Musíme zabránit opakování situace, kdy agrobaroni získávají až několik desítek milionů eur ročně na dotacích, které mají podporovat zejména malé a střední zemědělce. Proto v zemědělském výboru prosazujeme tzv. zastropování zemědělských dotací. Tedy nastavení limitu pro jednotlivé zemědělské podniky. Podporuji pozici přijatou parlamentem o povinném zastropování na úrovni maximálně 500 000 eur ročně pro jednotlivý podnik.“

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 178 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace