Jessica POLFJÄRD

Poseł/Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Jessica POLFJÄRD

How to contact me ?

Jessica POLFJÄRD

Poseł/Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Szwecja
Moderaterna
BRUSSEL

SPINELLI 08F368 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45514

STRASBOURG

WEISS T08065 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75514

Moje funkcje w Parlamencie:

 • Wiceprzewodnicząca - Meksyk
 • Wicekoordynatorka - Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. LGBTI
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. Praw Dziecka
 • Członkini - Zespół Międzypartyjny ds. Różnorodności Biologicznej, Łowiectwa i Terenów Wiejskich
 • Członkini - Moderaterna
 • Członkini - Eurolat
 • Członkini - Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności
 • Członkini - Parlament Europejski
 • Zastępstwo - EOG/EFTA i Północ
 • Zastępstwo - Zatrudnienie i Sprawy Socjalne
 • Zastępstwo - Sprawy Gospodarcze i Monetarne

My Positions in the Group:

 • Członkini - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website