Zmieniając Europę w miejsce przyjazne przedsiębiorcom

Niniejsza zawartość dostępna także w

Mamy dużo dobrej woli, a także namacalne wyniki z przeszłości. Ale przed nami nadal długa droga, wciąż mamy wiele do zrobienia zanim będziemy mogli wskazać na Europę i głośno powiedzieć: "To jedno z najlepszych miejsc na świecie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) do prowadzenia działalności".

W całej Europie MŚP i start-upy nadal cierpią z powodu braku kapitału i nadmiernej regulacji. W dodatku, biurokracja zawęża pola manewru dla przedsiębiorców. To musi się zmienić.

Dobro naszych gospodarek zależy od kondycji MŚP.

Ponad 40 posłów z Grupy EPL zobowiązało się do przyspieszenia programu MŚP w ciągu najbliższych pięciu lat. Ich celem jest sprawienie, że przepisy UE będą bardziej przyjazne dla MŚP, a uciążliwa biurokracja zostanie zredukowana.

MŚP są podstawą naszej gospodarki. Ich dobro równa się dobrobytowi gospodarek europejskich.

Nie po to, aby uszczęśliwiać firmy, ale dlatego, że MŚP są podstawą naszej gospodarki. Tworzą 8 z 10 nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym w Europie, a wśród start-upów znajdujemy te najbardziej innowacyjne. Ich dobro równa się dobrobytowi gospodarek europejskich. Prace nad tymi rozwiązaniami będą zawarte w tzw. Grupie MŚP (SME Circle), pod przewodnictwem niemieckiego europosła Markusa Piepera.

Istotnym jest, aby Komisja Europejska zwracała większą uwagę na przedsiębiorców i MŚP w swojej pracy - Markus Pieper

"Musimy uczynić Europę bardziej konkurencyjną i stymulującą inwestycje w celu tworzenia nowych miejsc pracy. Istotne jest zatem, aby Komisja Europejska w swojej pracy zwracała większą uwagę na przedsiębiorców i MŚP " mówi Markus Pieper.

Ograniczenie biurokracji i poprawa dostępu do finansowania.

Grupa MŚP już wezwała Fransa Timmermansa, nowego pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, który jest odpowiedzialny za zapewnienie lepszej regulacji i deregulacji, do interwencji i zawetowania każdej próby wprowadzenia nadmiernych obciążeń na MŚP. Cele strategiczne to pomoc MŚP w dostępie do finansowania, unikanie biurokracji, stworzenie prawdziwego europejskiego i łatwego dostępu do technologii informacyjnej i wzmacnianie systemu podwójnej edukacji na rzecz wielu młodych bezrobotnych w UE.

#reform2grow

Nasze założenia

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY