Ukraina: Umowa Stowarzyszeniowa stanowi sukces zarówno dla Ukrainy jak i UE

Niniejsza zawartość dostępna także w
en pl

Parlament Europejski udzielił dziś zgody zdecydowaną większością głosów na ratyfikację Umowy Stowarzyszeniowej pomiędzy Unia Europejską i Ukrainą, w tym części dotyczącej utworzenia pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA). Dzisiejsze głosowanie na sesji plenarnej PE w Strasburgu odbyło się równolegle z ratyfikacją Umowy Stowarzyszeniowej i o wolnym handlu przez Radę Najwyższą Ukrainy w Kijowie.

- Dzisiejsza ratyfikacja to kamień milowy w relacjach między Ukrainą a Unią Europejską, ważny i symboliczny krok wyrażający zaangażowanie obu stron na rzecz wdrożenia umowy - powiedział Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Grup EPL ds. polityki zagranicznej, autor przyjętego dziś sprawozdania oraz stały sprawozdawca  PE ws Ukrainy.

- Ratyfikacja Umowy Stowarzyszeniowej to sukces zarówno dla Ukrainy, jak i Unii Europejskiej. Dzisiejsze jednoczesne głosowanie w dwóch europejskich miastach, w Kijowie i Strasburgu, przez dwa demokratycznie wybrane parlamenty - Radę Najwyższą Ukrainy i Parlament Europejski, najwyższy demokratycznie wybrany organ ustawodawczy Unii Europejskiej - to symboliczne przesłanie dla społeczeństwa Ukrainy oraz dowód tego, że dzielimy wspólne wartości europejskie i przeznaczenie. Ten gest jest jeszcze bardziej potrzebny dziś, wobec wzrastającej presji, inwazji i działań wojskowych skierowanych przeciwko Ukrainie - dodał.- Celem Rosji jest podważenie i ostatecznie zablokowanie wdrożenia postanowień umowy. Jakiekolwiek opóźnienie wdrażania postanowień umowy nie powinno odbywać się kosztem pełnego stowarzyszenia UE i Ukrainy. Nadchodzące miesiące powinny być wykorzystane przez władze Ukrainy do rozpoczęcia potrzebnych reform mających na celu modernizację i transformację kraju, uprzedzając agendę reform przewidzianą przez Umowę Stowarzyszeniową. Równoległe, należy podjąć wysiłki w celu utrzymania integralności terytorialnej i jedności Ukrainy. Jednocześnie, Unia Europejska powinna z większą determinacją stanąć w obronie polityki sąsiedztwa i przeciwstawić się Rosji poprzez jej dalsze izolowanie na scenie międzynarodowej i zwiększając tym samym cenę, jaką Rosja powinna ponieść za prowadzenie nieuczciwej polityki - podkreślił. 

- Umowa Stowarzyszeniowa to nie ostateczny cel naszych relacji. Ukraina i Unia Europejska mają przed sobą wspólną przyszłość, ale tę przyszłość należy chronić przed rosyjską presją, aby stała się ona rzeczywistością - podsumował Jacek Saryusz-Wolski.

Nasze założenia