Szczyt UE: Test dla europejskich wartości. Potrzebujemy siły i jedności

Niniejsza zawartość dostępna także w
en pl

„Zaledwie dwa tygodnie minęły od nieformalnego spotkania Rady Europejskiej, a wydaje się, jakby było to wieki temu - rozwój wydarzeń tak bardzo przyspieszył. Szczyt miał być początkowo poświęcony kwestii terroryzmu, ale życie zweryfikowało te plany i dodało dwa tematy - grecki kryzys oraz Ukrainę w ogniu wojny. Co łączy te trzy kwestie? Wszystkie są testem dla europejskich wartości” -  powiedział Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej ds. zagranicznych, przemawiając w jej imieniu na sesji plenarnej poświęconej wnioskom z lutowego nieformalnego szczytu Rady Europejskiej.

 „W odpowiedzi na pierwsze wyzwanie – atak terrorystyczny na Charlie Hebdo, atak na wolność słowa – przygotowaliśmy solidny plan działania. Jeśli chodzi o Grecję, stanęliśmy w obronie wiążącego charakteru zobowiązań ciążących na państwach członkowskich. Pacta sunt servanta – te same zasady dyscypliny i odpowiedzialności fiskalnej obowiązują każdego. W stosunku do Grecji zachowaliśmy się w sposób jednocześnie odpowiedzialny, jak i solidarny” - dodał Saryusz-Wolski.

 „Ukraina również jest testem dla naszych wartości. Co więcej, łączy ze sobą aspekty obu wspomnianych wyzwań – terroryzmu i kryzysu gospodarczego. Przypadek Ukrainy dotyczy w istocie rzeczy siłowego zmieniania granic i łamania prawa międzynarodowego w wyniku rosyjskiej agresji wojennej oraz terroryzmu sponsorowanego przez państwo rosyjskie” -  podkreślił europoseł.

 “Czy Unia Europejska powinna utrzymać kurs polityki zagranicznej opartej na wartościach? Czy powinniśmy być wierni naszej zasadzie, mówiącej, że za więcej wojny będzie więcej sankcji? Dajemy szansę dyplomacji, o czym świadczą umowy z Mińska, ale powinniśmy dyplomację wesprzeć wywarciem odpowiedniego nacisku - zwiększaniem kosztów ekonomicznych ponoszonych przez agresora oraz wspieraniem ofiary, np rzez wzmocnienie jej zdolności obronnych, zgodnie z dwoma zasadami prawa międzynarodowego: zasadą prawa do obrony i odpowiedzialności za ochronę. Dla osiągnięcia tego, potrzebujemy siły i jedności Unii Europejskiej” - powiedział wceprzewodniczący Grupy EPL.

Nasze założenia

Sprawy prawne & wewnętrzne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY