Polityka Rozwojowa UE: Eliminacja ubóstwa sposobem walki z migracją i terrorem

Niniejsza zawartość dostępna także w
en pl

„Jeśli chcemy, aby ludzie nie opuszczali swoich krajów z powodu wojen, nierówności społecznych, naruszeń praw człowieka lub biedy, musimy zacząć zwalczać źródła tych problemów. Apelujemy więc o pomoc rozwojową skupioną na promowaniu integracji społecznej oraz możliwości rozwoju gospodarczego, budowaniu demokracji i praworządności, a na także tworzeniu przestrzeni publicznej dla społeczeństwa obywatelskiego. Polityka rozwojowa powinna odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu takich problemów jak niestabilność państwowa, konflikty, brak bezpieczeństwa i marginalizacja, ubóstwo czy łamanie praw człowieka” - podkreślił europoseł Bogdan Wenta, autor przyjętego dziś przez Komisję Rozwoju PE raportu o rewizji Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju - dokumentu, który będzie kształtował przyszłą politykę rozwojową UE.

„Aby zjawiska te mogły być skuteczniej zwalczane, nalegamy aby UE i państwa członkowskie zapewniły większą spójność swoich działań zewnętrznych, w szczególności poprzez ściślejsze powiązania polityki rozwojowej z polityką migracyjną oraz z polityką bezpieczeństwa” -  podkreślił eurodeputowany.

Zaznaczył, że w tym celu należałoby w większym stopniu wykorzystać możliwości łączenia zasobów państw członkowskich, zwiększyć udział sektora prywatnego w polityce rozwoju, unikać duplikowania i fragmentacji pomocy humanitarnej i rozwojowej. Ponadto, należałoby zbadać w jaki sposób dzięki unijnej polityce rozwojowej, można wesprzeć działania zapobiegające konfliktom, działania w trakcie konfliktu oraz odbudowę obszarów po jego zakończeniu.  

“Nowy Konsensus europejski w sprawie rozwoju jest szansą, by określić wspólne cele, wartości i zasady, do których przestrzegania zobowiązały się zarówno Unia Europejska, jak i państwa członkowskie” - podkreślił Bogdan Wenta. „Jeśli pomożemy lokalnej ludności w różnych krajach Afryki, Azji oraz Ameryki Południowej stworzyć dla samych siebie odpowiednie warunki, zarówno ekonomiczne jak i społeczne, wtedy, być może, nie będą zmuszeni do uchodźctwa, a Europa nie będzie dla nich jedynym rajem” - dodał.

“Cieszą mnie wyniki dzisiejszego głosowania. Przed nami wciąż negocjacje z maltańską prezydencją Rady UE, państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Mam nadzieję, że efektem tych rozmów będzie stworzenie solidnej podstawy wspólnej polityki zrównoważonego rozwoju. Ponieważ możliwości rozwoju nie istnieją bez pokoju, cel stworzenia bezpiecznych i integrujących społeczeństw z dostępem do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich powinien zostać wdrożony w zewnętrzne działania UE” - dodał.

Nasze założenia