Stanowiska

Read or download our position papers to learn about our position on European legislative and policy issues and more.

publikacje 10.03.2021 - 10:15
publications 10.03.2021 - 10:15
SPRAWY ZAGRANICZNE

Relacje UE - Chiny – w kierunku sprawiedliwego i wzajemnego partnerstwa

„Aby mieć zasady, trzeba najpierw mieć odwagę” – chińskie przysłowi...

publikacje 02.10.2015 - 8:15
publications 02.10.2015 - 8:15
SPRAWY ZAGRANICZNE GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Zewnętrzny wymiar bezpieczeństwa energetycznego

CELE Naszym celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa zewnętrznych dostaw energii do Unii Eu...

publikacje 23.02.2015 - 11:30
publications 23.02.2015 - 11:30
SPRAWY ZAGRANICZNE

Reakcja UE na kryzys na Ukrainie

Podczas przyspieszonych wyborów parlamentarnych w dniu 26 października br. naród ukraiński opowiedział się wyraźnie i zdec...