Stanowiska

Read or download our position papers to learn about our position on European legislative and policy issues and more.

publikacje 10.09.2020 - 11:00
publications 10.09.2020 - 11:00
BUDŻET I POLITYKI STRUKTURALNE

Stanowisko Grupy EPL w sprawie reformy WPR

Grupa EPL jest i będzie głosem oraz obrońcą europejskich rolników i naszych społeczności wiejskich. Uważamy, że rolnictw...