Stanowiska

Read or download our position papers to learn about our position on European legislative and policy issues and more.

Combat Organised Crime
publikacje 13.09.2022 - 20:15
publications 13.09.2022 - 20:15
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Stanowisko w Sprawie Metod Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Unii Europejskiej

Wprowadzenie Przestępczość zorganizowana to...

Child Rights
publikacje 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Stanowisko Grupy EPL w sprawie Praw Dziecka

I. Wprowadzenie „(...) Unia umacnia i propaguje swoje wartości i interesy oraz wnosi wkład w ochronę swoich obyw...