The Week ahead

Take a look at what we have coming up over the next seven days. Explore our EPP Group agenda and the main issues we’ll be focusing on in the week ahead: from upcoming debates in the European Parliament on important legislative and policy issues to the meetings that our Members will be attending.

Rule

Praworządność

W najbliższy czwartek w ramach prac Komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) odbędzie się posiedzenie międzyparlamentarne, w którym europosłowie i parlamentarzyści z krajów członkowskich będą dyskutować nad sytuacją praworządności w Unii Europejskiej. Głównymi tematami będą odporność demokratycznych instytucji oraz ochrona wolności słowa i mediów. W posiedzeniu weźmie udział m. in. Komisarz ds. Sprawiedliwości Didier Reynders. „PiSowski zamach na praworządność trwa i dotyka nas wszystkich. Dlatego tak ważna jest dyskusja o tym jak chronić demokratyczne instytucje, a w przypadku Polski, gdzie upolityczniony Trybunału Konstytucyjny zamiast stać na straży Konstytucji wykonuje polecenia Jarosława Kaczyńskiego, jak w przyszłości przywrócić zasady praworządności” - podkreślił Andrzej Halicki, Wiceprzewodniczący Komisji LIBE.

Czwartek, 1 grudnia 2022, godz. 14.30, sala: JAN 2Q2

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
Ukraine

„Feministyczna Ukraina” - w Brukseli o Ukrainie i razem z Ukrainą

W czwartek Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ewa Kopacz, Eveleyn Regner i Dymitrios Papadimoulis, wspólnie ze stowarzyszeniem kobiet „Elles sans Frontieres”,  organizują dyskusję czołowych ukraińskich i międzynarodowych intelektualistek, polityczek, naukowczyń i artystek. Celem spotkania jest refleksja  nad coraz szerszą reakcją Ukrainy – a w szczególności ukraińskich kobiet – na agresję Rosji. Debata dotyczyć będzie również wyzwań społecznych i politycznych, jakie stoją przed tym krajem, jego europejskich aspiracji i drogi do członkostwa w UE. Wydarzenie odbędzie się w ramach Kongresu Kobiet w Brukseli.

Czwartek, 1 grudnia, godz.: 14:00

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
ENVI

Ograniczyć emisję metanu – rozpatrzenie poprawek

We wtorek, na wspólnym posiedzeniu komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), europosłowie rozpatrzą poprawki do raportu PE w sprawie rozporządzenia metanowego. To pierwsza w historii propozycja legislacyjna UE w zakresie pomiaru, raportowania i redukcji w sektorze energetycznym emisji metanu - odpowiadającego za ok. 1/3 obecnego ocieplenia klimatu. Nowa regulacja stanowi szczególne wyzwanie dla Polski, będącej w czołówce państw unijnych emitujących najwięcej tego gazu. Jerzy Buzek złożył poprawki m.in. wykluczające spod obowiązywania nowych przepisów kopalnie węgla koksowego. Jest on uznany przez UE za surowiec krytyczny (niezbędny do wyrobu stali), a jego największy w Unii producent to obecnie Jastrzębska Spółka Węglowa.  

Wtorek, 29 listopada 2022 r., g. 14:30-15:30, sala: JAN 2Q2

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
Winter

Kryzys energetyczny w UE – debata z Komisarz Simson

We wtorek, na posiedzeniu komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) unijna Komisarz ds. Energii, Kadri Simson, omówi z europosłami sytuację związaną z trwającym kryzysem energetycznym w UE – również w kontekście zakończonego w czwartek nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów ds. energii. Komisarz Simson przedstawi ponadto członkom komisji ITRE najnowsze propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej – w tym w zakresie ustalenia maksymalnej ceny gazu – oraz ich wpływ m.in. na trwające obecnie prace nad Pakietem Wodorowo-Gazowym. Jego sprawozdawcą w PE jest Jerzy Buzek.  

Wtorek, 29 listopada 2022 r., g. 15:30-17:30, sala: JAN 2Q2

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
A

Komisja ds. Pegasusa

We wtorek podczas posiedzenia Komisji ds. Pegasusa (PEGA) europosłowie rozpoczną prace nad raportem końcowym z prac Komisji. Będzie to pierwsza dyskusja nad projektem raportu przedstawionym przez sprawozdawczynię Sophie In ‘t Veld. Grupę EPL w negocjacjach będzie reprezentował europoseł Vladimir Bilcik ze Słowacji, który jest członkiem Grupy monitorującej przestrzeganie zasad praworządności, demokracji oraz praw podstawowych powołanej w ramach Komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE). Prace nad końcowym raportem będą toczyć się w pierwszym i drugim kwartale 2023 roku. Członkami komisji PEGA z polskiej delegacji PO-PSL są: Bartosz Arłukowicz, Andrzej Halicki i Radosław Sikorski.

Środa, 29 listopada, godz. 15.00, sala: ASP 1G3

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
MFF_0

Perspektywa gender w krajowych planach odbudowy

W środę w Parlamencie Europejskim w ramach grupy roboczej ds. monitorowania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RFF/KPO) europarlamentarzyści zajmą się perspektywą genderową w kontekście funkcjonowania Krajowych Planów Odbudowy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie RRF/KPO celem horyzontalnym wszystkich planów odbudowy jest równouprawnienie płci, którego należy przestrzegać i uwzględniać we wszystkich działaniach. W ramach posiedzenia grupy roboczej zaplanowano także debatę na temat sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt.: „Ocena Komisji dotycząca krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności". Jan Olbrycht jest jedynym posłem z Polski będącym pełnym członkiem specjalnej grupy Parlamentu ds. monitorowania wdrażania Krajowych Planów Odbudowy.

Środa, 30 listopada, godz.: 13:00 -15:00

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
Gun

Jak wojna w Ukrainie wpływa na eksport broni w UE?

Podczas wtorkowych obrad podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) przeprowadzi debatę na temat "Wojna na Ukrainie: konsekwencje polityki eksportu broni na szczeblu UE". W czasie posiedzenia  europosłowie ocenią, jak wojna w Ukrainie wpływa na polityki UE w zakresie broni. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Roy Isbister z organizacji Saferworld, Giovanna Maletta z Dual Use and Arms Trade Control, SIPRI, a także dr Lucie Béraud-Sudreau z Military Expenditure and Arms Production (MILAP) Programme, SIPRI oraz Stefan Tressing z EEAS. Radosław Sikorski zabierze głos w dyskusji.

Wtorek, 29 listopada, godz.: 15.00 - 16.30, sala: ASP 1G2

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
Ukraine

Posłowie Komisji Spraw Zagranicznych o Ukrainie

W ramach posiedzenia komisji międzyparlamentarnej, europosłowie z Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) podejmą dyskusję na temat: „Wspieranie Ukrainy - europejska odporność, zaangażowanie i jedność wobec nadchodzących wyzwań”. Prelegentem będzie Maciej Popowski, p.o. Dyrektora Generalnego z Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej ws. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia. Radosław Sikorski podkreśli, jakie działania Unii Europejskiej są konieczne dla dalszego wspierania Ukrainy.

Środa, 30 listopada, godz.: 15:45 - 17:30, sala: JAN 2Q2

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
Gavel

Propozycje Komisji FEMM w sprawie zmiany traktatów

We wtorek w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) odbędzie głosowanie nad opinią w sprawie „Propozycji PE dotyczącej zmiany traktatów”. Bedzie to stanowisko Komisji FEMM w sprawie kluczowych zmian, które powinny dokonać się w projekcie europejskim. Kontrsprawozdawcą opinii jest Ewa Kopacz, Wiceprzewodnicząca PE i członkini Grupy Wysokiego Szczebla ds. Równości Płci i Różnorodności. 

Wtorek, 29 listopada, godz.: 11:30, sala: JAN 4Q2

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
One

European Ideas Forum - jak Europa może wyjść z kryzysu silniejsza?

Tegoroczne Europejskie Forum Idei w Brukseli organizowane przez Centrum Studiów Europejskich im. Wilfrieda Martensa odbędzie się między 29 a 30 listopada pod hasłem: "Jak kryzys zmieni Europę?" ("Reshaping Europe Through Crisis"). Podczas dwóch dni dyskusji rozmówcy poruszą najbardziej aktualne tematy związane z sytuacją polityczno-gospodarczą naznaczoną wojną w Ukrainie. Głos zabiorą m.in. Mikuláš Dzurinda, Przewodniczący Martens Centre; Roberta Metsola, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego czy wieloletni Sekretarz Generalny PE, Klaus Welle. W panelu dotyczącym Europejskiego Rynku Energii (29 listopada) wystąpi m.in. europoseł Jerzy Buzek – jeden z inicjatorów Unii Energetycznej, a obecnie - sprawozdawca w PE Pakietu Wodorowo-Gazowego.

29-30 listopada, Claridge Events, Chaussée de Louvain 24B, 1210 Brussels, "https://www.martenscentre.eu/event/european-ideas-forum-2022/" https://www.martenscentre.eu/event/european-ideas-forum-2022/

Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=XktvMPB1whc

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
Healthy

Gala rozdania nagród #BeActive 2022

W poniedziałek wieczorem poseł Tomasz Frankowski otworzy galę BeActive Awards wraz z komisarz Maryja Gabriel. Nagrody #BeActive zostały stworzone, aby wspierać projekty i osoby, które poświęcają się promowaniu sportu i aktywności fizycznej w całej Europie. Nagrody przyznawane są w 4 kategoriach i wśród nominowanych organizacji znalazły się też osoby z Polski. Tegoroczne eliminacje odbędą się w aż czterech  kategoriach – Workplace, Education, Local Hero oraz w zupełnie nowej kategorii - Across generations.

Poniedzialek, 28 listopada, godz.19.00, The Square

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY: