Tom Vandenkendelaere hernieuwt zijn mandaat in het Europees Parlement

08.02.2021 10:56

Tom Vandenkendelaere hernieuwt zijn mandaat in het Europees Parlement

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
Video picture

Vandaag neemt Tom Vandenkendelaere opnieuw zijn zetel op in het Europees Parlement. Hij zal actief zijn in de commissies Interne Markt en Consumentenzaken (IMCO), Buitenlandse Zaken (AFET), Veiligheid en Defensie (SEDE), en in de parlementaire delegatie bij de NAVO.

Tom Vandenkendelaere: “Het is een eer om opnieuw in het Europees Parlement te zetelen. Europa is vertrouwd terrein om dossiers te behartigen voor 6 miljoen Vlamingen. Een aantal prioriteiten liggen voor de komende jaren al vast. Eerst en vooral is het na de Brexit en door de coronacrisis zaak om onze interne Europese markt nog beter te doen werken. Ten tweede is er ook nood aan een eerlijk en duurzaam beleid voor voeding en landbouw. Tot slot moet Europa meer dan ooit haar rol als global player op het wereldtoneel assertief spelen.”

Achtergrond

Tom Vandenkendelaere oefende zijn eerste mandaat als Europees Parlementslid uit van 2014 tot 2019, in opvolging van Marianne Thyssen die naar de Europese Commissie trok. Hij was de eerste opvolger bij de Europese verkiezingen in 2019 en volgt Kris Peeters op die benoemd werd bij de Europese Investeringsbank. Tom Vandenkendelaere neemt zijn tweede mandaat op tot de Europese verkiezingen in 2024. In 2020 was hij Schepen van Omgevingsvergunningen en Stadsontwikkeling, Onderwijs, Patrimonium en Wijkhuizen in Roeselare.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 187 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud