Kris Peeters: Europa moet standaarden voor AI zetten

19.02.2020 18:47

Kris Peeters: Europa moet standaarden voor AI zetten

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
AI

Op 19 februari 2020 heeft de Europese Commissie haar digitale toekomststrategie voorgesteld betreffende onder andere de Europese aanpak van Artificiële Intelligentie en Data. Hiermee geeft ze het startschot aan een hele reeks initiatieven om een Europees AI-beleid uit te werken. Momenteel lopen we sterk achter op de Verenigde Staten en China inzake de ontwikkeling en uitrol van AI.

Kris Peeters (CD&V): “Artificiële Intelligentie wordt de motor voor de vierde Industriële revolutie. Met data als de nieuwe grondstof en 5G om alles supersnel te verspreiden zal AI ons economische en maatschappelijk model volledig hervormen. Momenteel hebben Amerikaanse en Chinese bedrijven een voorsprong in de commercialisering van AI. We moeten er alles aan doen om de economische meerwaarde van AI te laten toekomen aan Europese bedrijven en burgers.”

Toelichting

De Verenigde Staten en China domineren als het gaat om innovatie inzake Artificiële Intelligentie, zo’n 85 % van AI-gerelateerde octrooiaanvragen komen uit deze landen. Volgens een studie van PWC zal AI in 2030 ongeveer 15,7 biljoen dollar bijdragen aan de wereldeconomie. Bij ongewijzigd Europees beleid zullen de grootste economische voordelen zich voordoen in China (26% stijging van het BBP) en Noord-Amerika (14,5% stijging), wat neerkomt op bijna 70% van de wereldwijde economische impact.

De Europese Unie heeft een duidelijke achterstand. Van de 100 meest veelbelovende AI-starters ter wereld komen er slechts twee uit de EU (terwijl er zes uit het Verenigd Koninkrijk komen), en zij hebben dan nog eens moeilijkheden met financiering gaan te trekken.

De uitrol van AI in het dagelijks leven creëert een overvloed aan nieuwe mogelijkheden inzake consumptie, industriële processen, medische voorzieningen... maar de uitrol creëert eveneens een overvloed aan juridische vragen inzake aansprakelijkheid, privacy, fundamentele rechten, consumentenbescherming...

Kris Peeters: “Europa moet dringend actie ondernemen om terug mee te doen in de technologische wedloop rond Artificiële Intelligentie. De industriële revolutie 4.0 draait op data en het gebruik van Artificiële Intelligentie. Het is belangrijk om één algemeen laagdrempelig juridisch kader te voorzien voor Artificiële Intelligentie aangevuld met specifieke regulering voor de zogenaamde ‘high-risk’ sectoren. Het is logisch dat voor de medische, financiële of juridische sectoren hogere eisen worden gesteld dan voor puur commerciële toepassingen. Dit zal een Europees kader moeten zijn om zo de standaard te zetten voor de rest van de wereld. ”

Vlaanderen zal optimaal gebruik kunnen maken van de sterke Europese focus op AI. De Commissie wilt 20 miljard euro per jaar losmaken voor investeren in AI. Per lidstaat zal minstens één Digital Innovation Hub worden opgezet, een ecosystemen bestaande uit start ups, KMO’s, grote industrieën, onderzoekscentra en investeerders, om de ontwikkeling en commercialisering van AI te ondersteunen. In Vlaanderen zullen daarnaast provinciale Digital Experience Lab’s worden gecreëerd die KMO’s ondersteunen om subsidies en investeringen aan te trekken, hun data te verzilveren en AI te ontwikkelen voor hun activiteiten.

Kris Peeters: “We zullen werk maken van zogenaamde excellentiecentra inzake AI-onderzoek specifiek gericht op de gezondheids-, agricultuur- en industriesector. Met de reeds bestaande Vlaamse expertise, denk maar aan IMEC voor gezondheidstoepassingen, hebben we alle troeven in handen om Europees toponderzoek naar Vlaanderen te halen.”

Het gebruik van Artificiële Intelligentie zal ook noodzakelijk zijn om de klimaatdoelstellingen van de Green Deal te halen. De technologie zal ons in staat stellen veel efficiënter te werken en zal ons ondersteunen bij nieuwe uitvindingen om onze CO2-uitstoot drastisch te doen dalen.

  • Een bedrijf in een mannelijk gedomineerde industrie plaatst een vacature op een sociaal internetplatform. Het algoritme van het platform adverteert de job enkel aan mannelijke kandidaten omdat het op basis van foutieve veronderstellingen probeert om zo de beste kandidaten aan te spreken. (Noam Scheiber, “Facebook Accused of Allowing Bias Against Women in Job Ads”, The New York times, 18/09/2018)
  • Wanneer AI getraind wordt met data van lage kwaliteit kan het raciale vooringenomenheden ontwikkelen. Zo hebben sommige gezichtsherkenningssystemen geen probleem met licht gekleurde mannelijke gezichten te herkennen maar maakt het opvallend veel fouten bij het herkennen van vrouwen met een donkere huidskleur. (Larry Hardestry, “Study finds gener and Skin-type Bias in Commercial Artificial-Intelligence Systems”, MIT News, 11/02/2018)

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 187 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud