Gegevensbescherming in VK is gelijkwaardig aan die in EU

20.05.2021 13:45

Gegevensbescherming in VK is gelijkwaardig aan die in EU

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
data protection

De socialisten, groenen en communisten in het Europees Parlement proberen de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit - en daarmee het dagdagelijkse leven in Europese bedrijven - te bemoeilijken door verdere uitwisseling van gegevens tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk te verhinderen.

Voor de EVP-fractie blijft het VK ook na de Brexit een hechte partner van de Unie. Vrij verkeer van persoonsgegevens is cruciaal voor Europese bedrijven en onze politiediensten in de samenwerking tegen zware criminaliteit. Als de Europese Commissie gegevensbescherming in het VK niet formeel gelijkwaardig stelt aan die van de EU, net zoals socialisten, groenen en communisten voorstellen, dan zal deze overdracht van persoonsgegevens omslachtig, bureaucratisch en duur zijn.

“Het VK houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de richtlijn Rechtshandhaving. Brexit heeft daar in wezen niets aan veranderd. Nationale replicaties van beide wetten blijven van kracht in het VK. Dit betekent dat de Britse norm voor gegevensbescherming gelijkwaardig is aan de Europese norm. We moeten deze cruciale besluiten inzake adequaatheid nemen om te voorkomen dat uitwisseling van gegevens tussen rechtshandhavingsautoriteiten verstoord zou worden. Dat zou resulteren in rechtsonzekerheid voor bedrijven, wat op zijn beurt kosten meebrengt. Tegelijkertijd roep ik de Commissie met klem op om de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming nauwlettend te volgen en waar nodig maatregelen te nemen”, aldus Tom Vandenkendelaere (CD&V), Europees Parlementslid voor de EVP-fractie.

"Daarom is mijn oproep heel duidelijk. Trek niet aan de rem van onze samenwerking met het VK tegen de georganiseerde misdaad en verstik onze Europese bedrijven en rechtshandhavingsinstanties niet", vervolgde hij.

“Met de GDPR is de gegevensbescherming in de EU wereldwijd van het hoogste niveau, ook tegenover derde landen. Net daarom is deze bescherming van belang. Deze zorgt ervoor dat rechtshandhaving vlot en veilig uitgewisseld wordt, binnen een duidelijk rechtskader. Europese burgers verwachten terecht dat wij gegevensbescherming ernstig nemen, zowel in Europa als met partners zoals het VK”, besluit Vandenkendelaere.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud