Europees toezicht en stimulansen nodig voor pensioenen

Deze inhoud is ook beschikbaar in
en nl

EU-landen zijn zelf verantwoordelijk voor pensioenen, maar Europees toezicht is nodig. Dat is de conclusie van het rapport van CDA-Europarlementslid Ria Oomen-Ruijten, dat donderdag is aangenomen in de parlementscommissie Sociale Zaken.

 
"We zijn in Europa ouder aan het worden. Een derde van onze bevolking is ouder dan 55 jaar. Nog steeds zijn er lidstaten waarbij gepensioneerden niet eens een minimuminkomen geboden wordt, terwijl we hebben afgesproken dat we armoede moeten tegengaan", aldus Ria Oomen.
 
Daarbij komt ook dat lidstaten die moeten bezuinigingen omwille van het groei- en stabiliteitspact, vaak als eerste de pensioenen korten. "Welvaart van ouderen is belangrijk voor de bestedingen, maar we moeten ook onze ouderen een decente levensstandaard kunnen bieden."
 
Nederland staat er daarbij relatief goed voor vergeleken met enkele andere EU-landen. De vergrijzing heeft in sommige landen nog meer gevolgen dan in Nederland, omdat daar niet is gespaard zoals wij doen. Daar leidt de vergrijzing tot immense uitgaven, met allerlei consequenties voor het groei-en stabiliteitspact en dus de stabiliteit van de euro.
"Een solide euro, met lage inflatie, is van het allergrootste belang voor de kleine spaarder en mensen met een klein pensioen. De EU wil daarom kijken hoe zij lidstaten kunnen helpen, met het ontwikkelen van pensioenensystemen die houdbaar, veilig en adequaat zijn."
 
Belangrijk is ook dat het pensioen niet in de weg staat als mensen van baan willen veranderen: "Ik vind het van belang dat personen vrij kunnen bewegen  binnen en buiten de landsgrenzen. Voor dit vrije verkeer is van belang dat de rechten bewaard blijven die personen opbouwen in en buiten een land. Het kan het niet zo zijn dat aanvullende pensioenen vervallen", aldus Oomen.
 
Wie nu minder dan vijf jaar in Duitsland werkt, merkt dat zijn rechten op aanvullend pensioen vervallen. "Ik ben er voorstander van dat dit opgebouwde recht zijn waarde behoudt. Dat kan heel simpel en goed geregeld worden. We moeten in Europa minimumeisen afspreken voor de verwerving van een pensioen en voor dezelfde behandeling van actieve deelnemers en slapende rechten."
 
Het rapport bepleit ook dat begonnen wordt met pensioeninformatie te geven. Daarbij moet ook inzicht komen in buitenlands opgebouwd pensioen. Een zogenaamd trackingsysteem ontbreekt gewoon.
 

Waar wij voor staan

Economie, banen & het milieu

ONS STANDPUNT OVER HOE DOEN WE DAT