Jana Dabbelt

  • Politiskais padomnieks — vides, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums (ENVI)
  • MOB: +32 477 990 779

Adreses

BRU:

SPINELLI 06H346

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2832735

STR:

CHURCHILL M04098

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 88164953