Pozīciju dokumenti

Read or download our position papers to learn about our position on European legislative and policy issues and more.

Child Rights
publikacijas 15.03.2021 - 10:00
publications 15.03.2021 - 10:00
TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS

ETP Grupas nostāja dzimumu līdztiesības jautājumā bērnu tiesības

I. Ievads “(..) Savienība atbalsta un veicina savas vērtības un inte...

publikacijas 18.05.2015 - 13:30
publications 18.05.2015 - 13:30
ĀRLIETAS TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS

Laiks rīkoties migrācijas jautājumā

Migrācijai ir jāpiemēro holistiska pieeja. Pret ikvienu aspektu ir jāattiecas kā pret daļu no visaptverošas strat...

publikacijas 28.04.2015 - 15:45
publications 28.04.2015 - 15:45
ĀRLIETAS TIESLIETAS UN IEKŠLIETAS

ETP GRUPAS PRETTERORISMA PAKTS

Radikalizācijas novēršana un deradikalizācijas procesa pastiprināšana Jautājums, kā deradikalizēt un integrēt neapmie...