JŪS MEKLĒJAT ŠAJĀ LAPĀ LV, ŠIS SATURS IR PIEEJAMS ARĪ EN 

Mūsu partija

Fine Gael Party (IE)
ŠEIT PAUSTIE VIEDOKĻI IR NACIONĀLO DELEGĀCIJU VIEDOKĻI UN NE VIENMĒRATSPOGUĻO VISAS GRUPAS KOPĒJO VIEDOKLI

Delegācijas vadītājs