Politinė pozicija

Read or download our position papers to learn about our position on European legislative and policy issues and more.

leidiniai 10.09.2020 - 11:00
publications 10.09.2020 - 11:00
BIUDŽETAS IR STRUKTŪRINĖ POLITIKA

ELP frakcijos pozicijos dokumentas dėl BŽŪP reformos

ELP frakcija nuolat užtikrina, kad būtų atsižvelgiama į Europos ūkininkų bei mūsų kaimo bendruom...