Juan Salafranca

  • Generalinio sekretoriaus pavaduotojas ir direktorius (išorės politika ir komitetai), patarėjas politikos klausimais (Delegacijos ryšiams su Centrine Amerika, Andų bendrija, MERCOSUR, Meksika ir Čile bei EUROLAT)

Adresai

BRU:

SPINELLI 02H356

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2846355

STR:

CHURCHILL M04078

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 88174663