Ärge korrake ebaseaduslikke piiride sulgemisi nagu Covidi ajal.

08.12.2023 7:59

Ärge korrake ebaseaduslikke piiride sulgemisi nagu Covidi ajal.

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Veoautod

Eile hilisõhtul ei jõudnud Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid kokkuleppele siseturu hädaolukorra ja vastupanuvõime akti (IMERA) suhtes, mille eesmärk on tugevdada inimeste vaba liikumist ja tagada kriisiga seotud kaupade tarnimine kõigile ELi kodanikele.

"On kahju, et ELi liikmesriigid keelduvad arvestamast pandeemiast saadud õppetunde," kahetses Euroopa Parlamendi liige Andreas Schwab, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni pressiesindaja siseturukomisjonis ja parlamendi läbirääkija selle õigusakti üle. "Mõned liikmesriigid soovivad korrata COVID-19 kriisi ajal tehtud vigu, jättes tagamata, et tulevase kriisi korral saaksid meditsiiniõed, ventilaatorite tehnikud või isegi tuumaelektrijaamade spetsialistid piiri ületada," märkis ta.

"Seni, kuni liikmesriigid hoolivad rohkem oma privileegidest kui oma kodanike varustuskindlusest, jääb see ettepanek nurjunuks. Parlament ei tee selles küsimuses kompromisse," ütles Schwab.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave