VALITUD LEHT ON ET KEELES, SISU ON SAADAVAL KA EL  EN  KEELES

Meie erakonnad

Democratic Rally (CY)
SIIN ESITATUD RAHVUSDELEGATSIOONI SEISUKOHAD EI PRUUGI ALATI KATTUDA FRAKTSIOONI KUI TERVIKU SEISUKOHTADEGA

Delegatsiooni juht