My Positions in Parliament:

 • Koordinátor - Bezpečnost a obrana
 • Člen - Meziskupina pro víno, lihoviny a potraviny
 • Člen - Meziskupina pro nebe a vesmír
 • Člen - Meziskupina pro evropské kulturní dědictví, svatojakubské cesty a další evropské kulturní trasy
 • Člen - Meziskupina pro udržitelné dlouhodobé investice a konkurenceschopný evropský průmysl
 • Člen - Meziskupina pro biologickou rozmanitost, lov a venkov
 • Člen - Les Républicains
 • Člen - Austrálie, Nový Zéland
 • Člen - Cariforum
 • Člen - Bezpečnost a obrana
 • Člen - Mezinárodní obchod
 • Člen - Evropský parlament
 • Náhradník - Jihovýchodní Asie, ASEAN
 • Náhradník - Rozpočtová kontrola
 • Náhradník - Zahraniční věci

My Positions in the group:

 • Předseda - Komunikační strategie
 • Místopředseda - poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
 • Místopředseda - Výbor poslaneckého klubu ELS
 • Místopředseda - Předsednictvo poslaneckého klubu ELS

Zprávy v jednání

Další informace

Fotogalerie

Adresa

BRU:


SPINELLI 09E202 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


WEISS T09055 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
NAHORU