NÁZORY V TÉTO ČÁSTI JSOU NÁZORY NÁRODNÍ DELEGACE A NEMUSÍ BÝT VŽDY V SOULADU SE STANOVISKEM CELÉHO POSLANECKÉHO KLUBU

Strukturální fondy budou transparentnější. Kvůli Babišovi.

Po čtvrtečním hlasování Evropského parlamentu vstoupí v platnost pravidla pro vyplácení evropských peněz v nadcházejících sedmi letech. Jejich součástí bude nově i povinnost uvádět skutečné majitele příjemců dotací. To požadovali europoslanci v reakci na střet zájmů českého premiéra.

Stanislav Polčák, který působí ve Výboru pro regionální rozvoj, říká: „Kvůli Andreji Babišovi se mění pravidla Evropské unie upravující poskytování dotací. Vzhledem k očividnému střetu zájmů českého premiéra a majitele holdingu Agrofert v jedné osobě jsme v Evropském parlamentu prosadili, aby přidělování prostředků ze strukturálních fondů bylo výrazně transparentnější.“

Nová legislativa, tzv. společná ustanovení pro fondy EU, cílí na prevenci dalších selhání v oblasti kontroly nad střetem zájmů majitelů firem, kterým jsou unijní dotace vypláceny.

„Díky povinnosti uvádět u každé přidělené dotace soukromé firmě i jejího skutečného majitele již česká ministerstva nebudou moci omlouvat svoji nečinnost tím, že dokládání absence střetu zájmů příjemců je obtížně proveditelné,“ dodává Stanislav Polčák.

Nová pravidla navíc pomohou získat přehled o největších příjemcích dotací v celé EU.

„Z rejstříků v členských státech bude nyní jasné, který majitel konglomerátů si na evropských penězích napříč EU plní nejvíce kapsy. Každá dotace dceřiné společnosti bude muset být propojena s jedním stejným jménem skutečného majitele,“ uzavírá Polčák.

Tato dílčí úprava přijímaného nařízení o společných ustanovení je již druhou změnou práva EU reagující na střet zájmů Andreje Babiše. S jeho nástupem do české vlády byla změněna pravidla pro střet zájmů obsažená ve finančním nařízení EU. Výstupem kontroly jejich plnění v Česku jsou auditní zprávy Komise, které byly široce medializovány.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 178 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Naše postoje

Rozpočet, zemědělství a regionální fondy

NÁŠ POSTOJ K NAŠE ČINNOST