NÁZORY V TÉTO ČÁSTI JSOU NÁZORY NÁRODNÍ DELEGACE A NEMUSÍ BÝT VŽDY V SOULADU SE STANOVISKEM CELÉHO POSLANECKÉHO KLUBU

Evropská komise dnes zahájila vyšetřování neoprávněného udělování dotací velkým zemědělským podnikům na restrukturalizaci a vybudování závlahy v ovocných sadech a na pojištění úrody a hospodářských zvířat. Obě kauzy jsou spojené se společností Agrofert.

Tomáš Zdechovský, mluvčí poslaneckého klubu ELS pro rozpočtovou kontrolu, k tomu uvádí: „Vyšetřování Komise je dalším důkazem toho, s čím jsme přijeli z loňské mise Evropského parlamentu: Systém udělování zemědělských dotací v České republice jde na ruku velkým zemědělským konglomerátům na úkor malých podniků, kterým je určen. Z veřejně známých informací je jasné, že šetření Komise se týká další z kauz Agrofertu. Evropskou komisi požádám, aby nám v příštích dnech ve výboru pro rozpočtovou kontrolu sdělila rozsah zjištěných nesrovnalostí a časový harmonogram, v jakém se bude Agrofertem, bohužel již po několikáté, zabývat.“

PRO EDITORY

Poslanecký klub ELS je se 187 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace