Сигурност на газовите доставки - солидарността като законово задължение

13.10.2016 13:59

Сигурност на газовите доставки - солидарността като законово задължение

Важна забележка
Изказаните тук мнения са на националната делегация и не винаги изразяват позицията на Групата като цяло
Video picture

“Солидарността не е празен лозунг, тя е задължение, което сега е вписано в закон. Ние не можем да разчитаме на добрата воля и на доброволни схеми, ако е прекратено външното снабдяване с газ на страна член. Трябва ни обвързващ механизъм за доставка на газ до всеки защитен потребител, независимо дали е домакинство, болница или районна топлоцентрала във всяка страна от Европейския съюз, която има нужда”, каза евродепутатът Йежи Бузек, който e председател на парламентарната комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Той е докладчик по Регламента за мерки за запазване сигурността на газовите доставки.

Докладът, който беше одобрен с голямо мнозинство от комисията, е важна част от законодателството, създаващо Енергийния съюз. “То е голяма стъпка към осигуряване на енергийна сигурност за целия Европейски съюз и за енергийната общност. Повече от половината от газа, необходим на Европа, зависи от монополен доставчик. Това прави Европа податлива, както ясно видяхме по време на газовите кризи от 2006, 2009 и 2014. Нещо повече - почти всичкият газ, който тече в Европа, прекосява най-малко една национална граница. Това е международен проблем, който изисква международно решение”, каза Бузек.

Докладът ще доведе до създаването на по-добро регионално сътрудничество, наред с други предимства. Оценката на риска, плановете за превенция и за спешни действия в случай на прекратяване на газовите доставки ще се подготвят не от отделните страни членки, а съвместно от националните власти в седем региона на Европейския съюз, специално създадени за тази цел.

Докладчикът на Европейския парламент също така предложи засилване на европейския подход чрез създаването на коридори за спешни доставки. Те ще помогнат на страните членки, работещи заедно в регионите, да определят основните посоки и коридори за пренос на газ в Европа, за да се осигури, когато има криза, доставката на газ вътре в регионите и между тях.

Автоматично ще се активира клауза за солидарност. “Когато една от страните от Европейския съюз бъде засегната от много сериозна криза в доставките на газ, нейните съседи имат задължението да доставят газ до най-чувствителните потребители в тази страна - т.нар. защитени потребители”, добави Бузек.

Досега страните членки имаха известно право да определят групите защитени потребители, което правеше трудно прилагането на механизма за солидарност. За да се подобри това, позицията на Европейския парламент хармонизира и стеснява това определение до домакинствата, здравните заведения, службите за спешна помощ и за безопасност, както и районните ТЕЦ.

Йежи Бузек подчерта също: “Страните членки и Европейската комисия трябва да могат да оценяват газовите договори, които са от особена важност за енергийната сигурност на Европейския съюз. Парламентът дава на националните власти и на Комисията по-силни средства да се направи така, че всеки един участник в общия енергиен пазар да  играе според пазарните правила.

Друго свързано съдържание