Енергиен съюз - главен приоритет е достъпната енергия за всички

30.11.2016 15:39

Енергиен съюз - главен приоритет е достъпната енергия за всички

Важна забележка
Изказаните тук мнения са на националната делегация и не винаги изразяват позицията на Групата като цяло
Video picture

“В сравнение с другите региони по света, в Европа имаме високи цени на енергията, които пречат на нашите бизнеси и конкурентноспособност. Премахването на съществуващите пречки и изкривявания на пазара и увеличаването на конкуренцията ще осигурят най-изгодните условия за потребителите”, каза евродепутатът Кришанис Каринч, говорител за Групата на ЕНП в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, коментирайки големия законодателен пакет на Европейската комисия във връзка със завършването на Енергийния съюз в ЕС.

Каринч подкрепя важните нови предложения за създаване на енергийния пазар, особено Директивата за електрическата енергия, включени в Зимния пакет за Енергийния съюз.

Европа има нужда от работни места и растеж. За да може индустрията да инвестира и да създава нови работни места, тя има нужда от сигурност. Следователно имаме нужда от ясни правила и визия как енергийният пазар ще изглежда в бъдеще”, каза той.

Общият размер на необходимите инвестиции са допълнителни 177 милиарда евро на година от 2021 до 2030.

В Зимния пакет е включено и предложение за 27% съдържание в енергийния микс на енергия от възобновяеми източници, като на ниво ЕС до 2030 година ще се постигне 30% увеличаване на енергийната ефективност - цели, които, според Групата на ЕНП, са постижими. Положително е, че предложенията не установяват подробни обвързващи национални цели и че страните членки могат да бъдат гъвкави при избиране на техните общи цели.

Евродепутатът Петер Лиз, говорител за Групата на ЕНП в Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните подчерта и приветства приоритета на Европейската комисия за енергийна ефективност: “Енергийната ефективност е най-изгодният начин за намаляване на емисиите на парникови газове. Увеличената цел от 30% ще ни помогне да изпълним ангажиментите си, произтичащи от Парижкото споразумение за климата. Нещо повече, инициативите за енергийна ефективност ще създадат много работни места в Европейския съюз.”

“Приветствам балансираният подход към екодизайна. Напълно в линията на приоритетите на Групата на ЕНП е, когато Комисията не се занимава с регулация на душовете или тостерите, а на други устройства, където е възможно спестяването на енергия без да се жертва част от от удобството на потребителите”, заключи Лиз.

Друго свързано съдържание