Отглеждане на бъдещето: нашият ангажимент към европейското селско стопанство

09.03.2024

Отглеждане на бъдещето: нашият ангажимент към европейското селско стопанство

Важна забележка
Изказаните тук мнения са на националната делегация и не винаги изразяват позицията на Групата като цяло
122395

Европейското селско стопанство е изправено на критичен кръстопът. Докато нашите фермери продължават да поддържат най-високите стандарти на качество и устойчивост, те са изправени пред все по-големи предизвикателства в един все по-конкурентен световен пазар. Групата на ЕНП признава тези предизвикателстви и е ангажирана с подкрепата и насочването на нашите фермери.

През последните две десетилетия ЕС беше свидетел на значително намаляване на броя на фермите и на дела от население, зает със селско стопанство. Застаряването сред селските стопани подчертава спешната нужда от привличането на млади хора в сектора. Групата на ЕНП пледира за мерки за справяне с препятствия като достъп до земя и финансиране, като в същото време се създават условия за образование и обучение на хората, които искат да станат селски стопани.

Протестите на фермерите в Европа отразяват острата нужда от признаването на проблемите им на европейско, национално и местно ниво. Ето защо Групата на ЕНП защитава такава Европейска сделка за фермерите, която има дългосрочна визия, предлага висока степен на инвестиционна сигурност и връща спокойствието в селскостопанския сектор. Да бъдеш фермер изисква много желание и заслужава уважение всеки ден – на полето, на масата и в нашите политики.

Нещо повече, вярваме в равнопоставеността на европейските фермери в световната търговия. Изискваме вносните продукти да отговарят на същите строги стандарти, които спазват и нашите производители. Това ще осигури честност и устойчивост.

Иновациите и инвестициите са в центъра на бъдещето на европейското земеделие. Прилагането на свръхнови технологии и практики като прецизно земеделие и екологосъобразни иновации не само ще подобри производителността, но и ще намали въздействието върху околната среда. Призоваваме за съгласувани процедури за одобрение на нови техники и увеличение на инвестициите в технология и инфраструктура, включително достъп до широколентов интернет в селските райони.

В сърцето на нашия подход е ангажирането ни към научнообосновано вземане на решения. Ние искаме прилагането на новаторски техники за селекция на животните и други иновативни решения за повишаване на селскостопанската ефективност, като в същото време се намаляват вложенията. Освен това подкрепяме инициативи като въглеродно фермерство, които предлагат възможности на фермерите да разнообразят приходите си, като в същото време допринасят ползи за природата.

Общата селскостопанска политика (ОСП) остава крайъгълен камък в подкрепа на европейските фермери. Групата на ЕНП твърдо подкрепя по-сигурна и добре финансирана ОСП, осигурявайки равностойно разпределение на подкрепата сред страните членки на ЕС и ефективни средства за управление на кризи.

Като гледаме в бъдещето трябва да насърчаваме по-голямо разбиране и подкрепа в обществото за устойчивото земеделие. Потребителите играят жизненоважна роля в определяне на търсенето на устойчиво произведена храна, а ние ги окуражаваме да правят информиран избор в подкрепа на нашите селски стопани и да насърчават ефикасно стопанисване на околната среда.

В заключение, Групата на ЕНП се ангажира със защитаването на икономическите и социални перспективи на европейските фермери. Изправяме се заедно с тях срещу предизвикателството на днешния ден и в създаването на издръжлив и устойчив селскостопански сектор за бъдещето.

* В петък, 15 март, 2024 г., Пловдив ще бъде домакин на конференцията на Групата на ЕНП “Eвропейска сделка за фермерите - визията на ЕНП за земеделието в Европа”. Тя ще събере европейски политици и фермери. Сред участващите са председателят на ГЕРБ Бойко Борисов, евродепутатите от ЕНП Андрей Ковачев, Асим Адемов, Зигфрид Мурешан, както и Десислава Танева, проф. Виолета Божанова, проф. д-р. Христина Янчева, Мариела Йорданова, Стоян Чуканов.

Бележка към редакторите

Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 178 членове от всички страни членки

Друго свързано съдържание