Авторско право: трябва да плащаме по-добре на авторите и творците

12.12.2016 16:49

Авторско право: трябва да плащаме по-добре на авторите и творците

Важна забележка
Изказаните тук мнения са на националната делегация и не винаги изразяват позицията на Групата като цяло
Video picture

“Модернизирането на правилата за авторското право така, че да са подходящи за дигиталната епоха, е вероятно най-важната реформа, която можем да направим, за да осигурим добро препитание за много артисти и творци в културния и творческия сектор”, казва евродепутатът Кристиян Елер, съдокладчик, преди приемането на общия доклад на Комисията по промишленост и на Комисията по култура на Европейския парламент.

Стойността на произведенията на културата и изкуството е преместена от потребителите, носителите на авторското право, артистите и продуцентите главно в полза на операторите на платформи. Това трябва да се промени.

“Преносът на стойност създава неефикасен и нечестен пазар и заплашва дългосрочното здраве на културния и творческия сектор на ЕС и успеха на единния цифров пазар. Тази несправедлива ситуация трябва да се промени. Големите платформи трябва да престанат да се крият зад правилата на Директивата за електронна търговия”, казва Елер.

Този доклад е най-първият опит да се подходи към проблема и да се създаде адекватна политика за голямата и растяща икономика на ЕС, която се състои от културни и творчески индустрии, включващи всичко от архитектура през артистични занаяти до филми, телевизия и видеоигри, мода, музика, книги и т.н.

“Създали сме проект и визия за бъдещето на сектора, визия, която ще ни помогне да стимулираме растежа, да отключи иновативния потенциал на сектора и да осигури балансирано законодателство за творците и техните партньори и потребители”, каза Елер.

Отделно от много важния въпрос за реформа на авторското право, проектът засяга и борбата с фалшификати в модната индустрия, образованието и обучението, достъпа до финасиране и запазване на уменията.

Трите милиона предприятия в сектора на творческата индустрия осигуряват около 12 милиона работни места на пълно работно време в Европа, което означава, че не по-малко от 7.5% от работната сила в ЕС е заета в този сектор. Стокооборотът е 1500 млрд. евро, докато добавената стойност е почти 509 млрд. евро. Всъщност това е повече и от автомобилния отрасъл, и от отрасъла за производство на химически продукти в ЕС.

“Посоката е ясна. Трябва да направим творческите индустрии приоритетна политика”, каза Кристиян Елер.

Друго свързано съдържание