Evropsko kmetijstvo je rešitev, ne problem

06.12.2023

Evropsko kmetijstvo je rešitev, ne problem

Pomembno obvestilo
Ta dokument je bil preveden avtomatsko.
Pokaži izvirno različico
Kmečka družina

Evropski kmetje odlično pridelujejo kakovostno hrano in upoštevajo najvišje standarde na svetu. Vendar pa z naraščanjem zahtev in zaostrovanjem konkurence postaja kmetovanje vse večji izziv.

Skupina EPP prisluhne kmetom in išče rešitve, ki varujejo našo proizvodnjo hrane. Naša vizija je preprosta: Želimo podpirati in razvijati naše kmetijstvo, da bo odporno na izzive.

Od leta 2005 je EU izgubila približno tretjino svojih kmetij. Delež ljudi, zaposlenih v kmetijstvu, se je s 6,4 % vseh zaposlenih v EU leta 2005 zmanjšal na 4,2 % leta 2020.

Kmetje so vedno starejši. Leta 2020 bo le eden od desetih kmetov mlajši od 40 let. Nujno potrebujemo mlade, ki bodo vstopili v ta sektor, da bi zagotovili našo proizvodnjo hrane. V praksi to pomeni reševanje izzivov dostopa do zemljišč in financiranja, spodbujanje svetovalnih storitev, izobraževanja in usposabljanja ter zagotavljanje skladnosti med lokalnimi in nacionalnimi ukrepi ter ukrepi EU za mlade kmete.

Če naši tekmeci ne upoštevajo istih pravil kot mi, postanejo konkurenčni globalizirani trgi trdi in nepravični. Skupina EPP želi izenačiti konkurenčne pogoje z zahtevo, da mora vsaka država, ki izvaža v EU, upoštevati enaka pravila o dobrem počutju živali, uporabi pesticidov ali katera koli druga merila, ki jih določamo za svoje kmete. To ni samo pošteno za nas, ampak tudi dobro za globalno okolje.

V prihodnji SKP bomo še naprej izboljševali instrumente za stabilnost cen. Prav tako želimo okrepiti tržni položaj kmetov. Sprejetje prve direktive za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam v verigi preskrbe s hrano je bil uspeh Skupine EPP in zagotovili bomo, da bo delovala za vse evropske proizvajalce hrane.

Naložbe v najsodobnejšo tehnologijo in dostop do nje so bistvenega pomena za ohranjanje konkurenčnosti evropskega kmetijstva na svetovnem trgu, ohranjanje naših visokih standardov in zagotavljanje trajnostnih načinov proizvodnje v skladu s pričakovanji družbe. Z raziskavami in inovacijami lahko zmanjšamo emisije toplogrednih plinov in dosežemo boljše rezultate na številnih drugih področjih.

Z uporabo novih tehnologij lahko zmanjšamo vpliv na okolje, ne da bi zmanjšali kmetijsko proizvodnjo. Z uvajanjem preciznega kmetijstva in okolju prijaznih inovacij bomo povečali produktivnost in zmanjšali okoljski odtis. Pozivamo k veliko boljšim in hitrejšim postopkom odobritve novih tehnik in alternativ. Potrebujemo več naložb v tehnologijo in infrastrukturo, sisteme za upravljanje energije ter dostopen, zanesljiv in hiter internet na podeželju.

Prepričani smo, da znanstveno utemeljeno odločanje, ki omogoča uporabo novih tehnologij, ponuja veliko boljše načine za doseganje bolj trajnostnega kmetijskega sektorja kot zgolj "ideološki" pristopi, ki vračajo čas nazaj. Če bomo na primer v EU dovolili uporabo novih tehnik žlahtnjenja, bodo kmetje lahko pridelovali pridelke, ki potrebujejo manj vložkov, kot so voda, gnojila in pesticidi, hkrati pa bo to prispevalo k naložbam v raziskave in razvoj ter ustvarjanju delovnih mest po vsej Evropi.

Ne moremo pričakovati, da bodo kmetje z manj podpore naredili več. Vemo, da trg pogosto ne nagradi višjih proizvodnih stroškov, ki nastanejo zaradi novih naložb in bolj trajnostnih praks. Na koncu želimo spodbuditi novo soglasje v družbi. Želimo, da bi potrošniki resnično podprli in podprli bolj trajnostno pridelano hrano ter to upoštevali pri svojih odločitvah v lokalnih trgovinah z živili.

Herbert Dorfmann, poslanec Evropskega parlamenta

predstavnik skupine EPP v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja

opombe urednikom

Skupina ELS je s 176 poslanci iz vseh držav članic največja politična skupina v Evropskem parlamentu.

Ostali povezani dokumenti