Η ευρωπαϊκή γεωργία είναι λύση, όχι πρόβλημα

06.12.2023

Η ευρωπαϊκή γεωργία είναι λύση, όχι πρόβλημα

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Αγροτική οικογένεια

Οι Ευρωπαίοι αγρότες κάνουν εξαιρετική δουλειά στην παραγωγή ποιοτικών τροφίμων και ακολουθούν τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο. Ωστόσο, καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται και ο ανταγωνισμός γίνεται πιο σκληρός, η γεωργία γίνεται πιο δύσκολη.

Η Ομάδα ΕΛΚ ακούει τους αγρότες και αναζητά λύσεις που προστατεύουν την παραγωγή τροφίμων μας. Το όραμά μας είναι απλό: Θέλουμε να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε τη γεωργία μας, ώστε να είναι ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις.

Από το 2005, η ΕΕ έχει χάσει περίπου το ένα τρίτο των γεωργικών εκμεταλλεύσεών της. Το μερίδιο των ατόμων που απασχολούνται στη γεωργία μειώθηκε από 6,4% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ το 2005 σε 4,2% το 2020.

Οι αγρότες γερνούν. Το 2020, μόνο ένας στους δέκα γεωργούς θα είναι κάτω των 40 ετών. Χρειαζόμαστε επειγόντως νέους ανθρώπους να εισέλθουν στον τομέα για να διασφαλίσουμε την παραγωγή τροφίμων. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της πρόσβασης σε γη και χρηματοδότηση, να προωθηθούν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση και η κατάρτιση και να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων για τους νέους γεωργούς.

Εάν οι ανταγωνιστές μας δεν ακολουθούν τους ίδιους κανόνες με εμάς, οι ανταγωνιστικές παγκοσμιοποιημένες αγορές μετατρέπονται σε σκληρούς και άδικους αγωνιστικούς χώρους. Η Ομάδα ΕΛΚ θέλει να εξισώσει τους όρους ανταγωνισμού απαιτώντας ότι κάθε χώρα που εξάγει στην ΕΕ πρέπει να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων, τη χρήση φυτοφαρμάκων ή οποιαδήποτε άλλα κριτήρια που θέτουμε εμείς για τους δικούς μας αγρότες. Αυτό δεν είναι μόνο δίκαιο για εμάς αλλά και καλό για το παγκόσμιο περιβάλλον.

Στη μελλοντική ΚΓΠ, θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα μέσα σταθερότητας των τιμών. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε τη θέση των γεωργών στην αγορά. Η έκδοση της πρώτης οδηγίας για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ήταν μια επιτυχία της Ομάδας του ΕΛΚ και θα διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσει για όλους τους Ευρωπαίους παραγωγούς τροφίμων.

Οι επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής και η πρόσβαση σε αυτήν είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή γεωργία ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά, να διατηρήσουμε τα υψηλά μας πρότυπα και να εξασφαλίσουμε βιώσιμες μεθόδους παραγωγής σύμφωνα με τις προσδοκίες της κοινωνίας. Μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε πολλούς άλλους τομείς.

Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, μπορούμε να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο χωρίς να μειώσουμε τη γεωργική παραγωγή. Η υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας και των φιλικών προς το περιβάλλον καινοτομιών θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και θα ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ζητάμε πολύ καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης νέων τεχνικών και εναλλακτικών λύσεων. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές, συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προσβάσιμο, αξιόπιστο και γρήγορο διαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές.

Πιστεύουμε ότι η επιστημονικά τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων που επιτρέπει τη χρήση νέων τεχνολογιών προσφέρει πολύ καλύτερους τρόπους για την επίτευξη ενός πιο βιώσιμου γεωργικού τομέα από τις αμιγώς "ιδεολογικές" προσεγγίσεις που γυρίζουν το χρόνο πίσω. Για παράδειγμα, το να επιτραπεί η χρήση νέων τεχνικών αναπαραγωγής (ΝΒΤ) στην ΕΕ όχι μόνο θα επιτρέψει στους αγρότες να παράγουν καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερες εισροές, όπως νερό, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, αλλά θα οδηγήσει επίσης σε επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και σε θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους γεωργούς να κάνουν περισσότερα με λιγότερη στήριξη. Γνωρίζουμε ότι η αγορά συχνά δεν ανταμείβει το υψηλότερο κόστος παραγωγής που προκύπτει από νέες επενδύσεις και πιο βιώσιμες πρακτικές. Τελικά, θέλουμε να διευκολύνουμε μια νέα συναίνεση στην κοινωνία. Θέλουμε οι καταναλωτές να στηρίξουν πραγματικά, να υποστηρίξουν πιο βιώσιμα παραγόμενα τρόφιμα και να το αντανακλούν αυτό στις επιλογές τους στα τοπικά τους παντοπωλεία.

Herbert Dorfmann, ευρωβουλευτής

Εκπρόσωπος της ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 176 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα