Romana Tomc: Prihaja minimalna plača v EU

13.09.2022 14:21

Romana Tomc: Prihaja minimalna plača v EU

Pomembno obvestilo
To je pogled nacionalne delegacije in ne odraža nujno uradnega mnenja ELS skupine kot celote
Economic and monetary affairs

Strasbourg, 13. september 2022 (SDS/ELS) - Danes evropski poslanci na plenarnem zasedanju v Strasbourgu razpravljajo o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji. Minimalna plača, ki je aktualna tema vseh političnih skupin, je v ospredju že od leta 2017, ko je Evropska komisija prvič predstavila Evropski steber socialnih pravic in ji v njem namenila pozornost. Komisija poziva, da je potrebno zagotoviti primerne minimalne plače, ki glede na nacionalne gospodarske in socialne razmere omogočajo izpolnjevanje potreb delavcev in njihovih družin ter hkrati zagotavljajo dostop do zaposlitve in motivacijo za iskanje dela. Razpravi bo jutri sledilo glasovanje.

Romana Tomc: "Delo mora biti nagrajeno. Kdor dela, mora dobiti plačilo, ki mu omogoča dostojno življenje. Podpiram idejo o minimalni plači, določanje njene višine pa naj bo v rokah držav članic. Države članice morajo za vsako delo in za vsakega delavca zagotoviti razumno minimalno plačilo. Mnogim se delo ne izplača več. Na eni strani jih delodajalci ne plačajo toliko, kot bi si zaslužili, na drugi strani pa nekatere države izplačujejo visoke socialne transfere. Razmerja med plačami pa tudi razmerje med plačilom za delo in socialnimi transferji je pogosto nerazumljivo. Zelo previdni moramo biti, da vzdržujemo sistem, kjer se delo izplača."

Najti je potrebno primerno ravnovesje med pravicami zaposlenih, ki morajo za svoje delo dobiti dostojno plačilo in zmožnostjo gospodarstva, da te stroške dela prenese. Zavedati se je potrebno, da minimalna plača predstavlja izhodišče in vpliva tudi na vse druge plače. "Ob današnji razvitosti EU ne smemo in ne moremo dopustiti izkoriščanja in zlorab pri plačilu ljudi. Vsi si želimo v EU imeti čim več dobro plačanih zaposlenih, saj si to zaslužimo in tudi lahko privoščimo. A hkrati je treba biti izjemno pazljiv, saj so gospodarske razmere v državah različne, različna je tudi razvitost njihovih socialnih sistemov in nikomur ne bi smeli pri določanju evropskih pravil narediti škode. Vsekakor bodo največ koristi imeli tisti, ki so med najslabše plačanimi. Posredno tudi celotna EU, saj si vsi želimo, da imamo v EU čim več dobro plačanih zaposlenih", je povedala Romana Tomc.

 

opombe urednikom

Skupina ELS je s 176 poslanci iz vseh držav članic največja politična skupina v Evropskem parlamentu.

Ostali povezani dokumenti

Novice picture
news
Dodatne informacije
Novice picture
news
Dodatne informacije
Novice picture
news
Dodatne informacije
senior man sitting with his daughter
news
Dodatne informacije