Romana Tomc: Brez vlaganj v ljudi ne gre

09.06.2021 10:56

Romana Tomc: Brez vlaganj v ljudi ne gre

Pomembno obvestilo
To je pogled nacionalne delegacije in ne odraža nujno uradnega mnenja ELS skupine kot celote
Video picture

Strasbourg, 9. junij 2021 (SDS/ELS) - Evropski poslanci danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu glasujejo o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+), ki bo združil in nadgradil sredstva, prej razdrobljena v različnih skladih. Skupni proračun ESS+ obsega 88 milijard EUR, institucije pa so se v dolgotrajnih pogovorih dogovorile za delež financiranja tematskih sklopov, za katere morajo biti sredstva porabljena. Evropska komisija je prvi predlog predstavila že leta 2018, vezan pa je na nov večletni finančni okvir.

Romana Tomc, članica odbora za socialo in zaposlovanje, je v svojem govoru izrazila zadovoljstvo ob sklepnem dejanju vodilnega instrumenta EU za vlaganje v ljudi: "Investicije v zeleno in digitalno ter razvoj našega gospodarstva so pomembne, vendar brez vlaganj v ljudi ne gre. Preobrazba gospodarstva, ki smo jo načrtovali leta, se je morala zaradi krize zgoditi na hitro in nam prinaša številne izzive. Sklad bo prispeval k financiranju izvajanja načel evropskega stebra za socialne pravice. Pomagal bo graditi bolj socialno in vključujočo Evropo in podpiral države članice pri spopadanju s krizo, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa."

V Skladu so postavljeni tematski sklopi in zahtevani deleži financiranja, ki jih morajo države članice upoštevati pri delitvi sredstev. Tako bo najmanj 25 odstotkov sredstev namenjenih socialni vključenosti, 12,5 odstotkov zaposlovanju mladih, 5 odstotkov bo namenjenih novemu instrumentu za odpravljanje revščine otrok. Poleg teh zahtev postajajo del Sklada tudi EaSI (Sklad za zaposlovanje in socialne inovacije) ter FEAD (Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim). "Sklad prihaja ob pravem trenutku. Države članice morajo s pomočjo teh evropskih sredstev narediti vse, da ljudje ne bi živeli v pomanjkanju. Sklad bo podpiral najbolj ranljive v naši družbi, ki trpijo zaradi izgube delovnih mest, zagotavljal bo naložbe v mlade, ki jih je socialno ekonomska kriza še posebej prizadela, namenjen bo odpravljanju revščine otrok, zagotavljal bo hrano in osnovno materialno pomoč najbolj ogroženim," je v svojem govoru povedala Romana Tomc.

opombe urednikom

Skupina ELS je s 178 poslanci iz vseh držav članic največja politična skupina v Evropskem parlamentu.

Ostali povezani dokumenti

Economic and monetary affairs
news
Dodatne informacije
Novice picture
news
Dodatne informacije
Novice picture
news
Dodatne informacije
senior man sitting with his daughter
news
Dodatne informacije